SZKOLENIE: KROK PO KROKU

Zainteresuje cię szkolenie, które jest prowadzone w sposób interaktywny, a wiedza przekazywana jest w sposób absolutnie praktyczny? Program przeznaczony jest dla osób, które chcą organizować  międzynarodową wymianę młodzieży. 

Szkolenie odbywa się po raz dziewiętnasty i jest prowadzone przez: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży (Wrocław), Interkulturelles Netzwerk (Berlin) i Gwenili (Quimper). Osoby prowadzące szkolenie  to doświadczeni praktycy, prowadzący  międzynarodowe projekty na różnych poziomach. Każda część szkolenia łączy  zajęcia  praktyczne z teorią i metodyką, uwzględniając podstawowe zagadnienia pomagające w  prowadzeniu  międzynarodowych spotkań młodzieży. Wykorzystywane są różne formy nauczania: wykład jako przekaz wiedzy teoretycznej poprzedzony jest działaniami praktycznymi, warsztatami, uczestnictwem w grupach refleksyjnych, grami symulacyjnymi, pracą indywidualną , dyskusją plenarną.   

Uczestnicy kursu mają możliwość:
1. wypróbowania i oceny, proponowanych przez nas, metod pracy (decryptage, pedagogika przeżywania, animacja językowa, rallye, pedagogika gier i zabaw),
2.zdobycia kompetencji personalnych pozwalających pełnić rolą teamera pracującego w zespole międzynarodowym,
3.oceny kryteriów funkcjonowania idealnego teamu międzynarodowego,
4.poznania zagadnień interkulturowych kształtujących miedzynarodową/miedzykulturową wymianą młodzieży,
5.nauczenia się planowania projektów na przykładzie projektów polsko-niemiecko-francuskich,
6.poznania źródeł finansowania projektów,
7.kierowania dynamiką grupy,
8.poznania zagadnień interkulturowej nauki, strategii komunikacji, opracowywania konfliktów, uprzedzeń i stereotypów,
9.zdobyć umiejętność rozliczania finansowego projektów,
10. pisania sprawozdań i przygotowywania dokumentacji projektu.

Wszystkie trzy języki są równoprawne. Do dyspozycji grupy jest dwóch tłumaczy niemiecko-francuski i polsko-niemiecki. Certyfikat, który otrzymują uczestnicy kursu jest potwierdzeniem udziału, zawiera wykaz zagadnień opracowanych podczas trzech spotkań i jest potwierdzony przez organizacje prowadzące. Dla zainteresowanych  uczestników organizacje prowadzące zaproponują: praktyki wakacyjne, udział w przygotowaniu i prowadzeniu projektu  oraz rozmowy  kwalifikacyjne  prowadzące  do otrzymania Certyfikatu Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży.

Terminy szkolenia:
Châteaulin(Francja-Bretania) 8/9 -16/17 kwiecień 2016 - zwrot 100% kosztów podróży do kwoty 322 €, powyżej 322 € ,70% kosztów. Opłata uczestnika 950 PLN - wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie i program.
Neuruppin koło Berlina(Niemcy) 10 - 17 lipiec 2016 - 450 PLN zwrot kosztów podróży do kwoty 38 €, ubezpieczenie, wyżywienie zakwaterowanie i program.
Wrocław 6 - 13 styczeń 2017 - 400 PLN wyżywienie zakwaterowanie i program.


Szkolenie jest dofinansowane przez dwunarodowe organizacje rządów Polski, Niemiec i Francji:
Francusko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w części I i II  oraz w części III przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Zgłoszenia w postaci listu motywacyjnego  przyjmuje Lesław Dudzic w Biurze Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży , ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław, telefon  669860 923 lub 609756369 lub e-mail: wm@azs.wroclaw.pl

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments