Szkolenie: Zarządzanie wolontariuszami

Poznaj podstawowe zasady pracy z wolontariuszami w swojej organizacji, aspekty prawne dotyczące wolontariatu  czy sposoby motywowania do pracy. Na szkolenie 'Zarządzanie wolontariuszami'  zaprasza Regionalne Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu POLITES. 

Wiedza przekazywana na szkoleniu ma wesprzeć organizacje pozarządowe i instytucje publiczne zmierzające do wzmocnienia wolontariatu w swoim lokalnym środowisku.

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli:

- organizacji pozarządowych;
- organów administracji publicznej;
- jednostek podległych lub nadzorowanym przez organy administracji publicznej;

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:
- rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy,
- koordynacja pracą wolontariuszy,
- motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,
- aspekty prawne dotyczące wolontariatu,
- organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym.

Szkolenie prowadzone jest przez osoby, które znają tematykę szkolenia od strony merytorycznej, jak i praktycznej, co gwarantuje dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Każdemu z uczestników oferujemy zestaw materiałów szkoleniowych. Szkolenie jest bezpłatne.

Termin szkolenia:
29 września 2012 (sobota), godziny 9.00-17.00

Rekrutacja na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie internetowej www.polites.org.pl w zakładce Szkolenia oraz Aktualności.

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 21 września 2012 r. (liczy się data wpływu). Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będą przekazywane drogą mejlową, na adres wskazany w formularzu najpóźniej do 25 września 2012.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Osoby do kontaktu:
Anna Graczyk-Osowska, Justyna Rygielska
e-mail: biuro@polites.org.pl , tel.: 91 450 11 46

Stowarzyszenie POLITES
ul. Dworcowa 19/205
70-206 Szczecin
tel/fax: 091 450 11 46
tel. 502 04 77 12
infolinia: 0 800 300 594
e-mail: biuro@polites.org.pl

Komentarze