SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE WOLONTARIUSZAMI

Stowarzyszenie POLITES zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. "Zarządzanie wolontariuszami". Jest ono skierowane do osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz placówki publiczne, które zainteresowane są organizowaniem i promowaniem wolontariatu oraz pośrednictwem pracy wolontarystycznej na terenie Miasta Szczecin. 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników/czki w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak: aspekty prawne dotyczące wolontariatu, rekrutacja wolontariuszy, zarządzanie pracą wolontariuszy, motywowanie i nagradzanie wolontariuszy, prezentacja serwisu ofert wolontariackich mojwolontariat.pl.

Szkolenie prowadzone jest przez osoby znające tematykę szkolenia zarówno od strony merytorycznej jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Termin szkolenia:  15 września 2016 r., godz. 9:00-16:00

Informacje na temat szkolenia:

- szkolenie jest nieodpłatne

- skierowane do osób ze Szczecina (w przypadku wolnych miejsc dopuszczamy możliwość uczestnictwa osób spoza Szczecina)

- po odbyciu szkolenia odbywamy wizytę monitorująco-wspierającą w organizacjach/instytucjach, które wzięły udział w szkoleniu. 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 9 września 2016 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu). Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będą przekazywane mejlowo, na adres wskazany w formularzu do 12 września 2016 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Osoby do kontaktu: Anna Biały, Katarzyna Michałek , tel. 91 450 11 46

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments