Szkolenie: ZARZĄDZANIE WOLONTARIUSZAMI

Osoby, które reprezentują organizacje pozarządowe i placówki publiczne, zainteresowane organizowaniem i promowaniem wolontariatu oraz pośrednictwem pracy wolontarystycznej, a także prowadzeniem Lokalnych Centrów Wolontariatu na terenie województwa zachodniopomorskiego powinny skorzystać ze szkolenia przygotowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu  w Szczecinie.

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

  • aspekty prawne dotyczące wolontariatu,
  • rekrutacja wolontariuszy,
  • koordynacja pracą wolontariuszy,
  • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,
  • standardy pracy Lokalnych Centrów Wolontariatu,
  • współpraca w Zachodniopomorskiej Sieci Centrów Wolontariatu
Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2014r. w Międzynarodowym Centrum Studiów Spotkań im. Dietricha Bonhoffera, ul. Piotra Skargi 32

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie podczas wizyty. Zwrot kosztów podróży obejmuje koszty dojazdu pociągami lub busami. Istnieje możliwość rozliczenia kosztów podróży za pomocą rachunku podróży (do wysokości kosztu biletu). Szkolenie skierowane jest do osób z województwa zachodniopomorskiego.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania jest TUTAJ. Wypełnione formularze należy nadsyłać do 16 listopada 2014 r. włącznie. Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będą przekazywane mailowo.W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Więcej informacji udzielają Anna Graczyk-Osowska oraz Justyna Rygielska pod numerem tel. 91 450 11 46

ORGANIZATOR: Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie

CO: Szkolenie: Zarządzanie wolontariuszami

GDZIE: Międzynarodowe Centrum Studiów Spotkań im. Dietricha Bonhoffera, ul. Piotra Skargi 32

KIEDY: środa, 19 listopada od godz. 13:00 oraz czwartek, 20 listopada od godz. 14:30

Comments