Szkolenie: wypełnianie ofert do UM

Sektor3 i Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecina zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat wypełniania ofert realizacji zadania publicznego składanych do Urzędu Miasta, ich realizacji i prawidłowego rozliczenia. Warsztaty poprowadzi Paweł Szczyrski. Polecamy!

Spotkanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych osób, działających w organizacjach pozarządowych z terenu Szczecina, które zamierzają złożyć ofertę na realizację zadania publicznego. Wzór oferty realizacji zadania publicznego to najczęściej spotykany wniosek o dofinansowanie, z którym zmierzyć się muszą organizacje pozarządowe, gdy odpowiadają na otwarty konkurs lub zgłaszają tzw. małą dotację, dlatego pomóż sobie i swojej organizacji i poznaj oczekiwania administracji publicznej, by skuteczniej pozyskiwać środki na działania!

Zakres tematyczny spotkania obejmuje, m.in.:

  1. Zlecanie zadań publicznych na podstawie przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. Procedury przyznawania dotacji w Urzędzie Miasta Szczecin;
  3. Oferta na realizację zadania publicznego;
  4. Realizacja umowy, sprawozdanie, kontrola realizacji zadań publicznych, dyscyplina finansów publicznych.

Prowadzący: Paweł Szczyrski, dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych UM Szczecin,
Czas: 20 kwietnia 2013, w godzinach 10:30-15:00,
Miejsce: SCWOP Sektor3, świetlica (IV piętro)

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 kwietnia do godziny 12.00.

Informacje o zakwalifikowaniu się na szkolenie zostaną wysłane 18 kwietnia po godzinie 17.00.
Bardzo prosimy o potwierdzenie swojej obecności. Liczy się kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.

Przydatne linki:
SEKTOR 3
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta

Comments