Odpłatna działalność statutowa - szkolenie

Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów zaprasza na cykl szkoleniowy w ramach projektu Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3. Rozwiń swoją organizację i poznaj metody planowania oraz budowania marki. Pierwsze spotkanie odbędzie się  już 11 i 12 lutego 2012.


Szkolenia
„Tworzenie odpłatnej działalności statutowej i gospodarczej - szkolenie i coaching”  to cykl pięcioczęściowych szkoleń który pozwoli Ci zapoznać się z efektywnymi metodami sprzedaży usług, obsługi klienta, podstawami prawnymi i finansowymi oraz umożliwi zaplanowanie Twojej własnej odpłatnej działalności gospodarczej.

„Tworzenie odpłatnej działalności statutowej i gospodarczej - szkolenie i coaching” pozwoli Twojej organizacji poszerzyć zakres działalności. Dzięki grupowym zajęciom, prowadzonym przez doświadczonych trenerów - pracowników NGO, otrzymasz wiedzę i umiejętności poparte doświadczeniem, a nie jedynie suche teorie. Pomiędzy szkoleniami będziesz mógł indywidualnie, drogą elektroniczną, skonsultować się z coachem, który pomoże Ci rozwiązać pojawiające się w Twojej organizacji problemy.

„Tworzenie odpłatnej działalności statutowej i gospodarczej - szkolenie i coaching” to 10 dni szkoleń podzielonych na
5 modułów tematycznych. Grupowa praca na zajęciach oraz indywidualna z coachem. Dostęp elektroniczny do materiałów 
za szkoleń, pakiety podstawowych materiałów. To własny plan działalności Twojej organizacji.

Podczas 10 dni szkoleń uczestnicy poznają zagadnienia z takich tematów jak:

•    Moduł I (11-12 luty 2012) – Tworzenie marki produktu

•    Moduł II (31 marzec- 1 kwietnia 2012) – Psychologia sprzedaży

•    Moduł III (12-13 maj 2012) – Obsługa klienta

•    Moduł IV (9-10 czerwca 2012) – Aspekty prawne i finansowe w działalności gospodarczej

•    Moduł V  (15-16 września 2012) – Plany finansowe i gospodarcze - rozwój - zaplanuj swoją odpłatną działalność statutową lub działalność gospodarczą


Trenerzy prowadzący zajęcia w Programie to nie tylko osoby z dużym doświadczeniem trenerskim, ale też praktycy działający w danym obszarze. Wszystkie spotkania będą prowadzone przez trenerów z różnych organizacji pozarządowych, takich jak: Szczecin Expo, Fundacja Kultury i Sportu Prawobrzeże oraz Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów.


Wszelkiej informacji odnośnie szkolenia udziela: Domicjan Maraszkiewicz, e-mail d.maraszkiewicz@slif.org.pl
Wypełnij formularz zgłoszeniowy i daj szansę rozwoju swojej organizacji

SEKTOR3

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Comments