SZKOLENIE: PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób prowadzących księgowość w organizacji, kierowników jednostek oraz innych, które zaangażowane są w proces księgowania i kontroli wewnętrzej w tym zakresie.

W trakcie szkolenia omówione zostaną kwestie związane z wyborem odpowiedniej formy prowadzenia rachunkowości w organizacji, opodatkowaniem jej działalności, tworzeniem właściwej polityki rachunkowości, w tym planu kont a także zagadnienia związane z angażowaniem i rozliczaniem personelu. Zagadnienia te są również bardzo istotne z uwagi na zmianę przepisów dot. rachunkowości NGO od 2017 roku.


Podstawy rachunkowości organizacji pozarządowej 

prowadzący: Bartek Rogojsza 

czas trwania: 12 h

termin: piątek 13.10, godz. 16:30 - 19:30 i sobota 14.10, godz: 10.00 - 16.00

liczba miejsc: 12

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja

Comments