Szkolenie: Od pomysłu do projektu

Termin składania wniosków do "Młodzieży w działaniu" upływa 1 maja 2013. Już dziś warto zapoznać się z programem i wytycznymi, żeby później uniknąć sytuacji "pisania na ostatnią chwilę".

Szkolenie odbędzie się 8 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) w godz. 10-17 w domu gościnnym im. Dietricha Bonhoeffera przy ul. Piotra Skargi 32, Szczecin (wejście od strony  Jasnych Błoni). Termin zgłoszeń upływa 4 kwietnia 2013 r.

Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Polites.

Cel i tematyka:
Szkolenie „Od pomysłu do projektu” jest szkoleniem na temat programu "Młodzież w działaniu", który wspiera młodzież i osoby pracujące z młodzieżą przez finansowanie ich projektów oraz przez udostępnianie im informacji, organizowanie szkoleń, tworzenie możliwości współpracy z partnerami w całej Europie i poza nią.

Cele szkolenia to m.in.
• ukazanie możliwości, jakie daje młodym ludziom, instytucjom, organizacjom Program „Młodzież w działaniu”,
• zapoznanie uczestników z założeniami edukacji pozaformalnej,
• zapoznanie uczestników z kwestiami formalnymi, sposobem obliczania budżetu oraz generatorem wniosków.

Profil uczestników:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
• młodzież zainteresowaną realizacją własnych pomysłów,
• przedstawicieli grup nieformalnych młodzieży,
• przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury, szkół,
• przedstawicieli innych instytucji, które pracują z młodzieżą.

Link do zgłoszenia [kliknij]

Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione materiały związane z programem szkolenia (finansowane z programu „Młodzież w działaniu”). Koszty dojazdu każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

W związku z pojawiającymi się informacjami o płatnych szkoleniach na temat programu "Młodzież w działaniu", informujemy, że Stowarzyszenie POLITES jest wybranym i rekomendowanym przez Narodową Agencję Programu "Młodzież w działaniu" ośrodkiem szkolącym i za uczestnictwo w szkoleniu nie pobiera opłat.

Komentarze