Szkolenie NCK: Współpraca z instytucjami socjalnymi

Narodowe Centrum Kultury zaprasza na kolejne z cyklu szkolenie pt. „Współpraca z instytucjami socjalnymi i pomocowymi pracującymi ze środowiskami wykluczonymi”.  Szkolenie porusza kwestie m.in. nawiązywania lokalnych partnerstw i najskuteczniejszych metod połączenia animacji środowiskowej Ośrodka Kultury ze środowiskową pracą socjalną Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szkolenie odbędzie się w dniach 12 – 14 października 2015 r. w Radziejowicach pod Warszawą.

Cele szkolenia:

Zwiększenie wiedzy w zakresie wykluczenia społecznego i społecznej marginalizacji
Nabycie umiejętności w zakresie wykluczenia społecznego i społecznej marginalizacji
Zwiększenie wiedzy i umiejętności w realizowaniu animacji środowiskowej w partnerstwie lokalnym (MOPS, Szkoła, DK, NGO, biznes)
Podniesienie wiedzy związanej ze środowiskową pracą socjalną
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia stref publicznych
Zapoznanie się z dobrymi praktykami dotyczącymi zastosowanych rozwiązań związanych ze współpracą z instytucjami socjalnymi i pomocowymi pracującymi ze środowiskami wykluczonymi.

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

Wykluczenie społeczne
Animacja środowiskowa w partnerstwie lokalnym
Zawiązywania partnerstw lokalnych
Połączenie animacji środowiskowej Ośrodka Kultury ze środowiskową pracą socjalną Ośrodka Pomocy Społecznej
Tworzenie stref publicznych
Dobre praktyki

REKRUTACJA

Kryteria naboru: Rejestracja poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY trwa do 21 września 2015 roku. Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru.

Program skierowany jest do animatorów kultury i edukatorów, pracujących bezpośrednio z lokalnymi społecznościami. Tematyka szkoleń została skonstruowana tak, by rozwijać zarówno kompetencje psychologiczne i społeczne, które są niezbędne w pracy z grupą, zarządcze czy medialne, które umożliwiają zaplanowanie i skuteczne wdrożenie działań animacyjnych oraz kulturowe, czyli wiedzę o korzeniach animacji i jej różnych obliczach.Na szkolenia zapraszamy animatorów działających w strukturach organizacji pozarządowych, instytucji kultury lub osobiście, w małych i średnich ośrodkach do 100 000 mieszkańców.

Koszt: 200,00 PLN + 23% VAT (brutto: 246.00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.

Dowiedz się więcej>>

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments