Szkolenie: INTERREG IV A

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania zaprasza na szkolenie, które skierowane jest do osób realizujących lub planujących realizację projektów współfinansowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG IV A  - Fundusz Małych Projektów.

Szkolenie skierowane jest do organizacji o charakterze non-profit: jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, szkół oraz innych podmiotów niekomercyjnych.

Tematem szkolenia będą wytyczne dla wnioskodawców oraz sposób sporządzania i składania wniosków, a także rozliczanie projektów w ramach Funduszu Małych Projektów.

Szkolenie odbędzie się 18 kwietnia 2013 r. w godz. 10.00 – 14.00 w sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecina przy pl. Armii Krajowej 1.

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2013 r. - faksem +91 486 08 25 lub skanem: ola.warska@pomerania.org.pl. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.pomerania.org.

Program szkolenia:
9:30-10:00
Rejestracja uczestników
10:00-12:00
Wytyczne dla wnioskodawców, sposób sporządzania i składania wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów
12:00-12:15
Przerwa kawowa
12:15-14:00
Zasady prawidłowego rozliczania projektów

W przypadku zgłoszeń przekraczających planowaną liczbę uczestników, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości przedstawicieli zaproszonej organizacji lub liczby zaproszonych instytucji (decyduje kolejność zgłoszeń).

Na ewentualne Państwa pytania odpowiedzi udzielają p. Aleksandra Warska oraz p. Emilia Szczygieł-Lembicz  (tel. +91 486 29 10).

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A- kontynuacja”, budżetu państwa.

Przydatne linki:
www.pomerania.org.pl

 

Komentarze