SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU

Regionalne Centrum Wolontariatu zaprasza na szkolenie dla koordynatorów wolontariatu:  „Współpraca z wolontariuszami od A do Z”, które odbędzie się we wtorek 27 lutego 2018 r w siedzibie Stowarzyszenia POLITES, (ul. Dworcowa 19/205). 

Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz placówki publiczne, które współpracują z wolontariuszami lub chcą taką współpracę rozpocząć.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników/czki w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowej współpracy z wolontariuszami w swoich placówkach.

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

– aspekty prawne dotyczące wolontariatu,

– rekrutacja wolontariuszy,

– planowanie pracy wolontariuszy,

– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,

– współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu.

Informacje na temat szkolenia:

-szkolenie jest nieodpłatne

- skierowane do osób ze Szczecina (w przypadku wolnych miejsc również spoza Szczecina)

- uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Termin: 27 lutego 2018 r., wtorek, godz. 9:00-16:00

Miejsce: Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205, Szczecin

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej: polites.org.pl

Zgłoszenia na szkolenie można wysyłać do 23 lutego do godz. 12:00.

Comments