Szkolenie dla koordynatorów pracy wolontariuszy

Aby wesprzeć organizacje pozarządowe i instytucje publiczne zmierzające do wzmocnienia wolontariatu w swoim lokalnym środowisku Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES zaprasza na szkolenie "ZARZĄDZANIE WOLONTARIUSZAMI".

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli:

  • organizacji pozarządowych;

  • organów administracji publicznej;

  • jednostek podległych lub nadzorowanych przez organy administracji publicznej;

  • innych organizacji uprawnionych do korzystania ze świadczeń wolontariuszy na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami.


Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

  • definicja i wyróżniki wolontariatu,
  • rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy,

  • koordynacja pracą wolontariuszy,

  • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,

  • aspekty prawne dotyczące wolontariatu,

  • organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym.

Szkolenie prowadzone jest przez osoby, które znają tematykę szkolenia od strony merytorycznej jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami. Każdemu z uczestników oferujemy zestaw materiałów szkoleniowych oraz certyfikat.

Terminy szkolenia: 17 maja (piątek) w godzinach 16:00 - 20:00 oraz 18 maja (sobota) w godzinach 9.00-17.00.
Szkolenie jest przeznaczone dla organizacji działających na terenie Szczecina. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Przydatne linki:

Comments