Szkolenie: AKCJA BILANS NGO

Urząd Miasta Szczecin zaprasza na bezpłatne szkolenie "AKCJA BILANS NGO. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK 2014 PRZEZ FUNDACJE I STOWARZYSZENIA JAKO JEDNOSTKI MIKRO - warunki przejścia na zasady uproszczone" 

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz zasad prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych NGO, tj. fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej w świetle nowych przepisów i ich zastosowania w praktyce, a szczególnie w zakresie nowego wzoru sprawozdania finansowego za rok 2014.

Biuro Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli szczecińskich organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej na szkolenie, które odbędzie się w FRDL w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 (wejście od ul. Siemiradzkiego) w dwóch terminach do wyboru:

5 marca (czwartek) w godz. 15.00 – 20.00

6 marca (piątek)w godz. 9.00 – 14.00

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do 25 lutego 2015 r. 

Pobierz kartę zgłoszeń i dowiedz się więcej>>


PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments