Szczecin - pozarządową stolicą Polski!

Przedstawiciele szczecińskich NGO-sów będą mieli niepowtarzalną okazję spotkania się z członkami  Fundacji Rak'n'Roll, Fundacji Nowe Media czy Fundacji Umbrella. Do Szczecina przyjadą również przedstawiciel organizacji z Krakowa, Wrocławia, Poznania czy Warszawy.

IV Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO? NGO!, który odbędzie się 23-25 maja 2013 r. Szczecinie, będzie okazją do porozmawiania o kondycji trzeciego sektora zarówno przez samych członków, jak i odbiorców ich działań. Należy podkreślić ogólnopolski charakter wydarzenia. Do Szczecina przyjadą przedstawiciel inkubatorów organizacji pozarządowych, jak i samych stowarzyszeń i fundacji. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Patronat medialny objął branżowy portal ngo.pl.

W Szczecinie zarejestrowanych jest ponad dwa tysiące organizacji pozarządowych, ponad sto pięćdziesiąt ma status organizacji pożytku publicznego (tym organizacjom można przekazywać 1% podatku dochodowego). Liczba ta cały czas rośnie. Szczecińskie NGO-sy mogą liczyć na wsparcie dwóch podmiotów wspierających – Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 oraz Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Uczestnicy Konwentu dowiedzą się jak wygląda to w innych miastach.

Program wydarzenia obejmuje panele dyskusyjne, warsztaty oraz spotkania półoficjalne.

Dzień pierwszy - Fundacja Rak'n'roll
Konwent  rozpocznie się Kawiarenką NGO, czyli otwartym spotkaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych z mieszkańcami. Gościem Kawiarenki NGO będzie Jacek Maciejewski z Fundacji Rak’n’Roll. Spotkanie odbędzie się 23 maja 2013 r. o godz.18 w Szczecińskim Inkubatorze Kultury przy al. Wojska Polskiego 90 (wstęp wolny). Fundacja Rak’n’Roll powstała w październiku 2009 r. z inicjatywy Magdy Prokopowicz, która po swoich doświadczeniach z chorobą onkologiczną chciała pomóc innym chorym w podobnej sytuacji. Działalność Fundacji z jednej strony skupia się na pomocy osobom już chorym na raka, a z drugiej podejmuje próbę zmiany wizerunku choroby nowotworowej  w szerszej, społecznej świadomości.  Działania Fundacji znane są z takich projektów jak „Kalendarz gwiazd” czy warsztatów „Nie po to kupiłam sukienkę, żeby umrzeć”.   Projekty takie jak „Porządki na głowie” czy „Boskie Matki” mają na celu pokazanie, że kobiety w czasie choroby mogą walczyć o swoją kobiecość , a także że z rakiem można urodzić dziecko.

Dzień drugi - dyskusje i wymiany myśli
Drugi dzień Konwentu (24 maja 203 r.) poświęcony będzie  dyskusjom i  wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami działających w całej Polsce inkubatorów NGO oraz samych organizacji pozarządowych. Część uwagi zostanie poświęcona  dziesięcioleciu funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykład otwierający wygłosi przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto zostaną poruszone takie tematy jak: „Budżet partycypacyjny szansą dla III sektora” oraz  „NGO i ośrodki naukowe – polityka odpowiedzialności wobec społeczności”. Drugi dzień Konwentu rozpocznie się o godz. 9 w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (Sala im. Zbigniewa Herberta). Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o wcześniejszą rejestrację (formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://inkubatorkultury.szczecin.pl/iv-konwent-inkubatorow-organizacji-pozarzadowych-kto-ngo/

Trzeci dzień - NGO w praktyce
Trzeci dzień Konwentu będzie miał charakter praktyczny. Podczas warsztatów, przeprowadzonych przez ekspertów w danej dziedzinie, uczestnicy szkoleń będą mogli wymienić się doświadczeniami oraz zdobyć nową wiedzę. Warsztaty poprowadzi Marek Sztark (menedżer kultury i animator rozwoju lokalnego), Marcin Grudzień  (Fundacja Nowe Media), Paweł Warszycki, (HIERO, Uniwersytet w Rostocku), Karol Krzyczkowski (Centrum Wolontariatu w Warszawie), Arkadiusz Regiec (Beesfund S.A., Polskie Stowarzyszenie Crowdfundingu), Grzegorz Tymoszyk, (Fundacja Umbrella). Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc (dotyczy organizacji ze Szczecina) (http://inkubatorkultury.szczecin.pl/oferta/wydarzenia/).

WARSZTATY
25.05.2013 r.
godz. 10
NGO w obliczu nowych mediów
Alternatywne źródła finansowania: sponsoring i fundraising

Partnerstwo a finansowanie – jak budować współpracę?

25.05.2013 r.
godz. 14:30
Zintegrowana animacja społeczna – e-wolontariat
Alternatywne źródła finansowania: crowdfunding i zbiórki publiczne

Po co się zrzeszać?

program

KTO? NGO!
Zawarte w nazwie Konwentu hasło „KTO? NGO!” nawiązuje do kampanii informacyjnej, skierowanej do mieszkańców Szczecina, która ma na celu promowanie działalności organizacji pozarządowych i pokazanie czym zajmują się na co dzień. Przeprowadzone badania pokazują, że mieszkańcy Szczecina wciąż mają kłopot ze definiowaniem pojęć takich jak sektor pozarządowy, organizacje pozarządowe, czy z rozwinięciem popularnego skrótu NGO (ang. non-governmental organization). Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie www.kto-ngo.pl.

Razem łatwiej!
IV Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych organizowany jest przez Szczeciński Inkubator Kultury we współpracy z partnerami – Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Fundacją „Umbrella” z Wrocławia, Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych, Stowarzyszeniem POLITES, Książnicą Pomorską, Miastem Szczecin oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych  jest kontynuacją idei spotkań branżowych środowiska polskich organizacji i instytucji infrastrukturalnych (centrów wspierania organizacji pozarządowych)  zapoczątkowanej przez Fundację Umbrella we Wrocławiu w roku 2009.

Dodatkowe informacje na temat IV Konwentu Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO? NGO! można uzyskać pod numerem telefonu: 91 424 04 64, fax: 91 421 02 04.

Zadanie finansowane jest ze środków UM Szczecina

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 Sfinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 20

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Partnerzy i organizatorzy:

Wsparcie:


 

 

 

Comments