Tego życzą sobie seniorzy

Sekretariat ds. Młodzieży w listopadzie 2012 r. zaprosił mieszkańców do wspólnej rozmowy na temat solidarności międzypokoleniowej. Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami wypracowanymi podczas spotkania. 

Seminarium odbyło się jako jedno z wielu europejskich wydarzeń lokalnych odbywających się w ramach inicjatywy Open Days w Brukseli. Open Days to inicjatywa Komitetu Regionów, który jest najważniejszym europejskim ciałem konsultacyjno-opiniodawczym. Wydarzenia lokalne – takie jak seminarium ,, Europa w moim regionie – wyzwania dla pokoleń” mają przyczynić się do powstania rekomendacji lokalnych, które zostaną przekazane do Komitetu Regionów.

Podczas spotkania zaproszeni goście rozmawiali na temat:

- kierunków aktualnej polityki społecznej wobec seniorów na szczeblu europejskim, krajowym oraz lokalnym 
- projektów i inicjatyw nawiązujących do dialogu międzypokoleniowego.

Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami wypracowanymi przez uczestników seminarium międzypokoleniowego [pobierz].

 Fot. Seminarium. Opracowywanie rekomendacji 

Seminarium odbyło sie 8 listopada 2012 r. w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Organizatorem seminarium był Sekretariat ds. Młodzieży

Przydatne linki (materiały z konferencji):
- prezentacje  
- relacja fotograficzna 
sprawozdanie z seminarium
rekomendacje 

   

                                                                                                                                                          
                                                                                      

Komentarze