STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO 2016/2017

Od blisko 55 lat, Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na ukończenie cyklu studiów we Francji, zrealizowanie podwójnego doktoratu i miesięcznych pobytów naukowych. Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom.  

Programy stypendialne umożliwiają utalentowanym studentom i naukowcom sfinansowanie studiów we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego i pierwszeństwa w przyznawaniu zakwaterowania oraz w niektórych przypadkach, zwrotu czesnego uiszczonego na uczelni.

Stypendia zarządzane przez Ambasadę Francji w Polsce:

  • BGF Master 2 (drugi rok studiów magisterskich): stypendium na okres od 1 do 10 miesięcy na ukończenie studiów magisterskich we Francji.
  • BGF Podwójne doktoraty (Doctorat en cotutelle): stypendium na trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu en cotutelle. Na zakończenie cyklu studiów wydany zostanie podwójny dyplom doktorancki.
  • SSHN: stypendia rządu Francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców

Inne stypendia z udziałem ambasady Francji:

  • BGF Program Copernic: stypendium jednoroczne na program post-Master 2 w zakresie zarządzania w Grandes Ecoles françaises (Institut d’Etudes Politiques de Paris, MINES ParisTech et le Collège des Ingénieurs).
  • BGF ENA – Cykle międzynarodowe: stypendium na okres od 8 do 16 miesięcy na szkolenia w administracji publicznej dla młodych urzędników (początkujących lub doświadczonych) i przyszłych pracowników administracji publicznej .
  • BGF Studia artystyczne: stypendium na okres od 1 do 10 miesięcy na kontynuowanie nauki w konserwatoriach lub specjalistycznych wyższych szkołach artystycznych we Francji.

Ambasada Francji w Polsce przyznaje również inne stypendia obywatelom polskim, którzy zostali laureatami powyższych programów. Ambasada uczestniczy w selekcji kandydatów, finansuje albo współfinansuje stypendia.

Przypominamy, że termin składania wnioski o przyznanie stypendium Rządu Francuskiego (BGF) jest bliski! Aplikacje trzeba wysłać do 4 marca 2016 r. Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce. Dowiedz się więcej: institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments