Stypendia dla aktywnych obywateli od MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło rozpoczęcie naboru wniosków stypendialnych w programie "Aktywność obywatelska". O stypendium mogą ubiegać się osoby fizyczne realizujące projekty z zakresu animacji i edukacji kulturalnej. To szansa dla indywidualnych aktywistów - nie potrzebujesz osobowości prawnej! 

W ramach programu dofinansowanie otrzymają projekty mające na celu rozwijanie i wzmacnianie społecznych ról sztuki i kultury oraz wspierające twórcze reagowanie na wyzwania społeczne i rozwijanie dialogu społecznego. Zgłoszone do stypendium działania powinno cechować zaangażowanie w kształtowanie kompetencji obywatelskich, włączający charakter procesów tworzenia i ich efektów oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej. Program jest jednym z efektów podpisanego "Paktu dla Kultury". 

Projekty, odnoszące się do konkretnych zjawisk lub tematów istotnych dla lokalnej społeczności, powinny być realizowane przez artystów (niezależnie od dziedziny uprawianej sztuki) lub animatorów  i edukatorów (wykorzystujących narzędzia specyficzne dla kultury i sztuki) wspólnie z przedstawicielami lokalnej społeczności.

O stypendia mogą ubiegać się tylko osoby fizyczne (z wyłączeniem osób o których mowa w § 10 ust 1 Regulaminu). Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości. Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

W konkursie można wnioskować o stypendia:

  1. półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. ;
  2. mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.

Warto zapoznać się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznej Aplikacji. Informacje o konkursie i dokumentacja konkursowa.

Można także wpaść na konsultacje do MKiDN-u (od 9 do 20 marca 2015 r. w siedzibie MKiDN od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 16.00) - warunkiem udziału w konsultacjach jest uprzednie umówienie terminu spotkania. Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie - 022 42 10 228 lub elektronicznie – e-mail - stypendia2015@mkidn.gov.pl Więcej informacji o konkursie znajduje się na tutaj.

Nabór trwa do 31 marca 2015 r.

PRZYSTAŃ (w) INKU!


Comments