Studiuj Ekonomię społeczną

Skuteczniej rozwiązuj problemy lokalnych wspólnot w województwie zachodniopomorskim, dzięki nowatorskim i interdyscyplinarnym studiom podyplomowym Ekonomia społeczna. Rekrutacja trwa do 10 lutego 2013 r. Studia są bezpłatne.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie zaprasza przedstawicieli szczecińskich organizacji pozarządowych do podjęcia nauki na dwusemestralnych, bezpłatnych studiach podyplomowych z zakresu Ekonomii społecznej, organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ich celem jest podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji kadr organizacji społecznych działających w dziedzinie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, przewiduje interaktywne formy nauczania, prezentację dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, naukę współdziałania.

Rekrutacja trwa do 10 lutego 2013 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru  można znaleźć na stronie www.wsap.szczecin.pl.


Dodatkowych informacjami udziela pani Joanna Dziedzic-Kozłowska pod numerem tel. (91) 48 703 65 lub pisząc na adres e-mail: podyplomowe@wsap.szczecin.pl 

Komentarze