STAŻ W INKU? ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU!

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło kolejny nabór do programu Staże w instytucjach kultury – edycja letnia 2017. Jest to bardzo cenna inicjatywa, do której regularnie zgłaszamy naszą ofertę. Jeżeli jesteś studentką (-em) lub absolwentką (-em), może nasza oferta stażu jest właśnie dla Ciebie?

Stowarzyszenie Media Dizajn, funkcjonujące w bardzo szerokim obszarze zarówno kultury, jak i nauki, poszukuje stażysty do INKU Szczecińskiego Inkubatora Kultury, który jest jednym z projektów organizacji, tj. Media Dizajn zarządza Inkubatorem (pod względem merytorycznym i infrastrukturalnym). Głównym celem działania Szczecińskiego Inkubatora Kultury jest tworzenie sprzyjających warunków do powstania i rozwoju organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich w sferze kultury na terenie miasta Szczecina. Inkubator Kultury dąży do integracji i synergii kultury z nauką i biznesem, a także zmierza do wykształcenia w organizacjach inkubowanych samodzielności w generowaniu niezależności finansowej od środków publicznych. Oferta Szczecińskiego Inkubatora Kultury skierowana jest do następujących grup docelowych: młodzież, studenci, osoby starsze, niepełnosprawni, mniejszości narodowe i etniczne, osoby zainteresowane realizacją inicjatyw obywatelskich (preinkubacja), osoby zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej przy SIK (inkubacja), członkowie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury do 3 lat i powyżej 3 lat, przedsiębiorcy zainteresowani mecenatem kulturalnym, pracownicy naukowi pragnący realizować projekty badawcze na rzecz kultury. 

Pod tym linkiem możecie zapoznać się dokładnie z naszą ofertą: http://nck.pl/kadra-kultury/318730-staze-w-instytucjach-kultury-nabor-dla-stazystow-edycja-letnia-2017/.

Studenci i absolwenci mogą zgłaszać swój udział poprzez wypełnienie formularza (https://stazysci-lato-2017.webankieta.pl/) pomiędzy 17 a 28 maja.  

Stażysta może wybrać 2 miejsca odbywania stażu. Instytucja pierwszego wyboru będzie rozpatrywana w pierwszej kolejności. W przypadku gdyby kandydat nie spełniał warunków stawianych przez instytucję pod uwagę wzięta będzie instytucja drugiego wyboru.

Po zakończeniu naboru, w dniach 29-31 maja wysyłana będzie informacja o wyniku rekrutacji. Instytucje do których zostaną skierowani stażyści będą zobowiązane do spotkania się z wybranymi kandydatami i przesłania do NCK wyniku rozmów. Staże są bezpłatne. Zapoznaj się z regulaminem! Ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego publikowane są na stronie internetowej projektu.

Kontakt: Anna Ładna, tel.: (22) 2 100 132, e-mail: aladna@nck.pl

Czasu nie zostało wiele! Zapraszamy!

Zgłosiliśmy się do programu Narodowego Centrum Kultury. Ty – zgłoś się do nas!

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments