SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM PRAW OBYWATELSKICH

Zapraszamy organizacje społeczne z województwa zachodniopomorskiego na cykl spotkań z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem, których celem jest: rozmowa na tematy istotne dla sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim oraz wspólne zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących praw człowieka oraz poszukiwanie rozwiązań. 

Rozmowy w dniach 25-27 listopada 2015 r. będą odbywały się w Hotelu Atrium podzielone na 8 sesji tematycznych – do wyboru przez organizacje. Sala konferencyjna w Hotelu Atrium, al. Wojska Polskiego 75, Szczecin. Cykl spotkań zakończy debata problemowa nt. „Granice wolności artystycznej w Polsce w świetle artykułu 73 Konstytucji RP”.

PROGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ

 25 listopada 2015 r.

10.00 – 12.00     Prawa osób z niepełnosprawnościami i problemy z ich realizacją

13.00 – 15.00     Dostępność ochrony zdrowia

15.30 – 17.30     Problemy z jakimi spotykają się osoby z doświadczeniem choroby psychicznej

26 listopada 2015 r.

10.00 – 12.00       Prawa dzieci i młodzieży w praktyce

12.30 – 13.30      Spotkanie przy kawie z dziennikarzami

Spotkanie przeznaczone dla dziennikarzy wszystkich mediów. Poświęcone planom i zamierzeniom Rzecznika Praw Obywatelskich na rozpoczętą kadencję i ważnym dla obywateli sprawom, poruszanym podczas spotkań z organizacjami społecznymi oraz roli mediów w kreowaniu atmosfery społecznej

14.30 – 16.30      Udział obywateli w życiu publicznym, partycypacja, dostęp do informacji publicznej, walka z korupcją, praktyki dyskryminacyjne

27 listopada 2015 r.

  9.30 – 11.30      Wsparcie społeczne i socjalne dla osób potrzebujących

12.00 – 14.00       Działalność sądów oraz pomoc prawna

15.00 – 17.00       Problemy transgraniczne (współpraca polsko-niemiecka, sprawy rodzinne, przestępczość i koordynacja działań państwa)

18.00 – 20.00       Debata w Akademii Sztuki w Szczecinie – Granice wolności artystycznej w Polsce w świetle artykułu 73 Konstytucji RP Sala Kameralna Akademii Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2

Zagadnienia debaty:

  • Jakie są granice wolności artystycznej, czy artysta może więcej, gdzie są granice swobody wypowiedzi?

  • Badania naukowe – fakty czy interpretacje?

  • Wolność korzystania czy wolność niekorzystania, wybór czy zakaz – granice korzystania z przestrzeni publicznej.

  • Obowiązki państwa – różnorodność czy zgodność z doktryną i przekonaniami rządzących, instytucje kultury dostępne dla różnorodnych artystów czy tylko wg woli decydentów?

  • Ocena w dyskursie publicznym – co jest jeszcze oceną a co już hejtem, pomówieniem, mobbingiem?

  • Gdzie jest granica między dopuszczalnym sposobem wyrażania opinii a działaniami zagrożonymi odpowiedzialnością prawną, gdzie prawo powinno wkraczać, a gdzie nie?

  • Przekaz medialny – odpowiedzialność dziennikarzy za przekaz, informacja i komentarz czy tylko komentarz, sensacja bo źle, kontrowersyjnie, obrazoburczo, czy sensacja bo wydarzenie artystyczne, kto właściwie kreuje wydarzenie – ono samo? jego przekaz? dziennikarze? krytycy?

Do udziału w debacie zapraszamy przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych, artystów, dziennikarzy, prawników, studentów, mieszkańców i wszystkich zainteresowanych taką rozmową. Debatę poprowadzi Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.

Potwierdzenie uczestnictwa w wybranych przez Państwa spotkaniach (można wziąć udział w więcej niż jednym) można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres: d.supel@brpo.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments