Spotkanie ws. projektu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z NGO i OPP na 2016 r.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza  przedstawicieli zachodniopomorskich organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na spotkanie dotyczące projektu „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2015 r. o godz. 10.30 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wały Chrobrego 4 w Szczecinie (dzięki uprzejmości ZUW).

Program spotkania:

10.00 – 10.30 – rejestracja uczestników,

10.30 – 10.45 – powitanie uczestników (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego),

10.45 – 11.15 – prezentacja projektu rocznego „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”,

11.15 – 11.30 – informacja o elektronicznym generatorze ofert - systemie informatycznym usprawniającym ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań,

11.30 – 11.50 – przerwa kawowa,

11.50 – 13.00 – dyskusja (pytania, zgłaszanie uwag i propozycji)

Spotkanie umożliwi poznanie opinii III sektora na temat Wojewódzkiego Programu Współpracy z NGO, zebranie uwag i propozycji do Programu na rok 2016, tak, aby dokument stanowił odzwierciedlenie aktualnych potrzeb i służył jak najlepszej współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania tutaj) do dnia 23 sierpnia br.

Szczegółowych informacji udzieli Małgorzata Kuncewicz, gł. specjalista w Wydziale Współpracy Społecznej, tel. 91/44 16 223.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments