Spotkanie dla organizacji pozarządowych w sprawie programu współpracy z NGO na 2015 rok

Działający w trzecim sektorze już niedługo będą mieli sposobność, aby zabrać głos podczas konsultacji społecznych z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Warto z tej okazji skorzystać, by mieć realny wpływ na dalszą współpracę sektora publicznego i NGO w regionie.


Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza przedstawicieli zachodniopomorskich organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na spotkanie dotyczące wspólnej przyszłości. Samorząd Województwa opowie o tym, jakie zadania do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi są planowane w roku 2015 licząc jednocześnie na wszelkie opinie, uwagi oraz propozycje od przedstawicieli NGO.

Spotkanie odbędzie się 28 sierpnia br. o godz. 11.00 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (gościnnie) przy Wałach Chrobrego 4 w Szczecinie i potrwa około 2,5 godziny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o przesłanie wypełnionej i załączonej karty zgłoszenia udziału w spotkaniu do dnia 22 sierpnia br. elektronicznie na adres: mkuncewicz@wzp.pl lub faxem na numer (91) 44 16 231.

PRZYSTAŃ W INKU!

Comments