Spotkajmy się na Wielkim Pikniku Pasji

Jak co roku szczecińskie środowisko organizacji pozarządowych spotka się POD PLATANAMI. To już dwunasta odsłona wydarzenia. Już dziś warto zarezerwować czas i stać się częścią Wielkiego Pikniku Pasji. Nadmienimy tylko, że tegoroczne spotkanie będzie wyjątkowe.

XII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI odbędzie się 26 maja 2013 roku (niedziela) na terenie Jasnych Błoni. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11:00 i trwać będzie do godz. 18:00.

Ideą wydarzenia jest zaprezentowanie mieszkańcom Szczecina oraz przybyłym gościom bogatego dorobku oraz potencjału szczecińskiego sektora pozarządowego. W trakcie imprezy spotkać będzie można przedstawicieli ponad 100 szczecińskich organizacji pozarządowych, którzy na stoiskach, na scenie i na terenach zielonych prezentować będą swoją działalność, także zachęcać do podejmowania różnych form aktywności.

Ponadto, w trakcie tegorocznego Spotkaniu POD PLATANAMI nie zabraknie nowości. Po raz pierwszy do udziału w imprezie zaproszono podmioty biznesowe, działające na rzecz organizacji pozarządowych oraz media, które zaprezentują się w specjalnie utworzonej Alei Biznesowej i Alei Medialnej. Mamy nadzieję, że nowa formuła stanowić będzie niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń i pomoże w nawiązaniu cennych kontaktów oraz partnerstw.

Serdecznie zachęcamy do przygotowania jak najciekawszych prezentacji stanowisk i ekspozycji, które podziwiać będą zwiedzający. Jak co roku, każde stanowisko weźmie udział w konkursie na Najpiękniejszą Prezentację Organizacji podczas XII Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI. Ponadto, chętne organizacje pozarządowe zapraszamy do prezentowania działalności scenie, która specjalnie zostanie dla  Państwa udostępniona.

Tradycyjnie już, plenerowe Spotkanie POD PLATANAMI stanowić będzie podsumowanie VII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, który w tym roku rozpocznie się 18 maja 2013 r. Liczymy, że Państwa organizacja swoimi inicjatywami, pomysłami i propozycjami  wzbogaci program VII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych.

Warto zaznaczyć, że w roku 2013 przypada 10-lecie uchwalenia Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest to także ogłoszony przez Komisję Europejską – „Europejski Rok Obywateli – rok poświęcony Nam i Naszym prawom jako Europejczyków”.

Obywatelstwo Unii to coś więcej niż tylko idea. Jest to konkretna rzeczywistość, która przynosi wymierne korzyści obywatelom. Warto zrozumieć, jak My obywatele UE możemy bezpośrednio korzystać ze swoich praw, a także usłyszeć, dokąd zmierza Europa. Czas, byśmy wszyscy wzięli odpowiedzialność za naszą wspólną przyszłość. Olbrzymia rolę w tym procesie odgrywają właśnie organizacje pozarządowe.

Mamy nadzieję, że podzielicie się Państwo swoją aktywnością i pasją, czego efektem będzie aktywny udział Państwa Organizacji w tegorocznym spotkaniu.

Przydatne linki:
www.platany.org

Komentarze