Spontaniczne centra kultury, czyli PAMIĘĆ MIASTA wraca na podwórka

PAMIĘĆ MIASTA to społeczna inicjatywa, która w swojej pierwszej odsłonie pochylała się nad tematem pamięci zapisywanej w miejskiej przestrzeni. Podjęła ona próbę uwiecznienia wspomnień mieszkańców jednej kamienicy za pomocą fotograficznych portretów oraz wpisania ich osobistych historii w zbiorową pamięć miasta. Sąsiedzkie centrum kulturalne opanuje kolejne podwórko w ramach drugiej edycji PM!

Bohaterami pierwszej edycji PAMIĘCI MIASTA byli najstarsi mieszkańcy szczecińskiej kamienicy przy ul. Kopernika 11/12, którzy stanowią bezcenny nośnik wspomnień tej części miasta. Wszystko zakończył podwórkowy wernisaż, w którym udział wzięły tłumy. Teraz pomysłodawcy, Patrycja Proczak i Stowarzyszenie Media Dizjan wraz z INKU, wracają na szczecińskie podwórka z naturalną kontynuacją tego działania, choć poszerzoną o dodatkową perspektywę. Oprócz uchwycenia konkretnych ludzi w określonym miejscu i czasie oraz uwiecznienia ich historii w tkance miasta w formie fotograficznych portretów, PM #2 celuje także w prezentację dobrych praktyk i odmienionego miejsca. Znów za obiektywem stanie Marcin Zaborowski, fotograf National Geographic i laureat w konkursie Grand Press Photo 2014.

PM #1 [fot. Marcin Zaborowski]

Wspólne działania sąsiedzkie i ponadsąsiedzkie w drugiej połowie czerwca 2015 r. zwieńczy otwarta plenerowa akcja pn. PODWÓRKOWO, która w zamyśle ma przywrócić podwórko jako przestrzeń do integracji i działań społeczno-artystycznych, opartych na praktykowanej na całym świecie idei sąsiedzkiej sieci pomocy i wzajemnego świadczenia usług. Lokatorzy budynku przy ul. Niedziałkowskiego 23 będą służyć wiedzą i praktyczną pomocą wspólnocie mieszkańców przy ul. Kopernika 11/12 w zakresie modernizacji budynku. Lokatorzy Kopernika zaś, w ramach wzajemności, przygotują w przestrzeni swojego podwórka seanse filmowe z muzyką na żywo, tkackie warsztaty międzypokoleniowe, czy otwarty dla wszystkich mieszkańców wernisaż prac fotograficznych Marcina Zaborowskiego.

Projekt PAMIĘĆ MIASTA #2 realizuje Patrycja Proczak i Stowarzyszenie Media Dizajn we współpracy ze Szczecińskim Inkubatorem Kultury. Projekt finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Szczecin.

Comments