SPOŁECZNY STARTUP - KONKURS

Rusza II edycja programu Społeczny StartUp, realizowanego przez Fundację Ashoka i UniCredit Foundation. W jej wyniku pula innowacyjnych przedsiębiorstw społecznych otrzymujących wsparcie rozwojowe I zostanie powiększona do 15. Wszystkie one wejdą w skład budowanego dzięki programowi inkubatora rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Szczegóły na stronie www.spolecznystartup.pl 

Społeczny StartUp 2016/2017 to program, w ramach którego najbardziej obiecujące i innowacyjne przedsiębiorstwa społeczne, wyłonione w konkursie, otrzymują doradztwo i granty rozwojowe. Celem tego wsparcia jest wzmocnienie kluczowych umiejętności niezbędnych w każdym biznesie, takich jak: zarządzanie finansami, budowanie i zarządzanie zespołami, tworzenie strategii sprzedaży, badanie rynku, planowanie działań promocyjnych. Tegoroczni uczestnicy – 5 przedsiębiorców społecznych - podobnie jak 10 przedsiębiorców biorących udział w zakończonej właśnie I edycji, wraz z doradcami będą pracować nad profesjonalnymi biznesplanami. „Należy zaznaczyć, że II edycja programu będzie ściśle związana z pierwszą zarówno pod względem struktury i przebiegu programu, ale także składu uczestników” – mówi Agata Stafiej-Bartosik, Dyrektor Fundacji Ashoka w Polsce. „Poza przewidzianymi dla nowych uczestników szkoleniami i warsztatami, które odbyli już przedsiębiorcy z I edycji, będziemy dobierać doradców dla całej piętnastki. Tworzymy w ten sposób inkubator rozwoju kilkunastu przedsięwzięć, ze wsparciem merytorycznym indywidualnie dostosowanym do stopnia zaawansowania działań rozwojowych” – dodaje Agata Stafiej – Bartosik. Podobnie jak w I edycji, także i tym razem program rozpocznie się od konkursu, w którym wyłonione zostaną przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kilkumiesięcznego programu wsparcia w rozwoju.

Konkurs ruszył 23 czerwca, a jego rozstrzygnięcie nastąpi nie później niż 5 września. W I edycji programu Ashoka współpracowała z niemal 40 znakomitymi doradcami z różnych obszarów biznesu. W II edycji do współpracy zaproszeni zostaną kolejni eksperci i doświadczeni przedsiębiorcy. To zapewni nie tylko coraz lepszą jakość merytorycznego wsparcia dla dotychczasowych i nowych uczestników, ale także pozwoli rozszerzyć sieć współpracujących ze sobą przedsiębiorców i platformę wymiany cennych doświadczeń. Według Grzegorza Piwowara, Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A., II edycja programu Społeczny StartUp jest naturalną konsekwencją działań podjętych podczas pierwszej edycji na rzecz autentycznego wzmacniania i przyspieszania rozwoju przedsiębiorstw społecznych, które mają szansę stać się rentownymi i konkurencyjnymi podmiotami.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów pierwszej, pilotażowej edycji programu wspierania przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Tego rodzaju ponadsektorowe partnerstwa przynoszą wielowymiarowe korzyści, umożliwiają transfer specyficznego know-how oraz multiplikację dobrych praktyk. Doświadczenia zdobyte w tej edycji programu zamierzamy wykorzystać w jego kolejnej odsłonie. Wierzymy, że poprzez rolę mecenasa, jaką pełnimy w tego typu inicjatywach,przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa, w którym funkcjonujemy." - mówi Grzegorz Piwowar.

Jak podkreśla Maurizio Carrara, Prezes UniCredit Foundation: "Wyzwanie, jakie stoi przed nami, polega na łączeniu efektu społecznego ze zrównoważonymi modelami rynkowymi. Naszym głównym celem jest tworzenie sprawnego, trwałego ekosystemu umiejącego wykorzystywać narzędzia, wykorzystującego podstawowe schematy biznesowe i dającego możliwość budowania dobrostanu i spójności społecznej jako uzupełnienia celu komercyjnego." Opisy przedsiębiorstw uczestniczących dotychczas w programie, wraz z wnioskami i rekomendacjami z I edycji można znaleźć na stronie www.spolecznystartup.pl.

Ważne terminy dla osób biorących udział w konkursie:

  • 23 czerwca 2016 start konkursu na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne Społeczny StartUp
  • 23 czerwca – 31 lipca 2016 – czas przyjmowania wniosków do konkursu
  • wyniki zostaną ogłoszone nie później niż 19 września 2016

Regulamin konkursu można pobrać TUTAJ.

Jury:
Alice Aricò – ponad siedem lat pracowała w Zespole Zrównoważonego Rozwoju w UniCredit. zajmując się głównie inicjatywami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i sprawozdawczością, w szczególności w odniesieniu do odpowiedzialności korporacyjnej i inicjatyw dobroczynnych promowanych przez UniCredit w krajach, w których działa. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Programowego obszaru Europy i Azji Centralnej w UniCredit Foundation, który odpowiada za projektowanie, zarządzanie i monitorowanie projektów wspieranych przez Fundację. Ukończyła studnia na wydziale Komunikacji, a jej praca dyplomowej dotyczyła tematu zarządzania CSR i komunikacji w sektorze finansowym.

Prof. Anna Olejniczuk-Merta – ekonomistka, profesor nadzwyczajny, Zespół Konsumpcji, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji. Badania naukowe koncentruje na problematyce funkcjonowania ludzi młodych we współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych oraz roli innowacji społecznych w rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej, kierownikiem zakładu konsumpcji IBRKiK oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Konsumpcja i Rozwój”. W 2011 r. odznaczona została Krzyżem Oficerskim Orderu odrodzenia Polski.

Piotr Pawłowski – członek Ashoki (Ashoka Fellow), przedsiębiorca społeczny, który od ponad 20 lat konsekwentnie wpływa na likwidację barier społecznych, architektonicznych i cyfrowych. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja. Twórca i redaktor naczelny magazynu „Integracja” oraz portalu niepelnosprawni.pl, założyciel sieci Centrów Integracja, pomysłodawca wielu kampanii społecznych. Autor i twórca audycji telewizyjnych i radiowych, kampanii społecznych i programów edukacyjnych. Członek m.in. Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ashoka Polska. Vice Prezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Przewodniczący Zespoły ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, laureat m.in. nagrody TOTUS oraz nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego. Za swoją działalność społeczną Piotr Pawłowski został uhonorowany wieloma nagrodami. Znalazły się wśród nich m.in. Wektor (2015) oraz Społecznik Roku (2015). Z wykształcenia pedagog i filozof.

Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Banku Pekao S.A. – Pion Bankowości Detalicznej
Przewodniczący Rady Nadzorczej:
– Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
– Pioneer Pekao Investment Management S.A.
– Pekao Bank Hipoteczny S.A. Członek Rady Nadzorczej:
– Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Ashoka jest międzynarodową organizacją pozarządową, która znajduje i wspiera innowatorów społecznych. Staramy się budować ekosystem, dzięki któremu działalność tych wybitnych osób zyskuje większy impakt i generuje prawdziwą zmianę społeczną. Osoby wybrane przez Ashokę systemowo, twórczo i mierzalnie zmieniają rzeczywistość. Działamy w 87 krajach. Do tej pory 3000 członków Ashoki na całym świecie przyczyniło się do zmniejszenia biedy, poprawy edukacji, sprawiedliwego dostępu do edukacji, do opieki zdrowotnej, większej przejrzystości władz publicznych, czy lepszej integracji społeczeństw. W Polsce nasza sieć innowatorów i przedsiębiorców społecznych liczy ponad 70 osób. WIKIPEDIĘ wymyślił członek Ashoki Jimmy Wales. SLOW FOOD wymyślił członek Ashoki Carlo Petrini. COUCHSURFING wymyślił członek Ashoki Casey Fenton. Nazwa organizacji, ufundowanej przez Billa Darytona, doradcę prezydenta Jimiego Cartera, wywodzi się z Indii. Cesarz Ashoka był „indyjskim Kazimierzem Wielkim”. Ashoka od 30 lat prowadzi i udoskonala metodę wyszukiwania, wyboru i przygotowywania kandydatów na członków Ashoki.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments