SKUTECZNA KOMUNIKACJA W NGO - SZKOLENIE W INKU

Zapraszamy przedstawicieli III Sektora, artystów, animatorów kultury a także wszystkich zainteresowanych, na warsztaty "Skuteczna komunikacja w NGO". Szkolenie jest bezpłatne.

PROGRAM SZKOLENIA

Ustalenie zasad współpracy podczas szkolenia i poznanie oczekiwań Uczestników (Kontrakt i Oczekiwania).
Praca z narzędziem Points  of   You przy wprowadzeniu oraz zdefiniowaniu słowa „KOMUNIKACJA”


1.PODSTAWY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI
cel – proces komunikacji – cechy procesu komunikacji – schemat
Elementy procesu komunikacji: kontekst – uczestnicy – komunikat – kanał- szum – sprzężenie zwrotne
Ćwiczenie  – 2 polecenia – różne efekty – istota komunikacji
Typy komunikowania: -informacji i perswazja
Komunikacja werbalna i niewerbalna: ton, barwa głosu, gesty, mimika, dotyk, dystans, kontakt wzrokowy, mowa ciała
Rodzaje pytań
Ćwiczenie aktywnego słuchania o odwzorowywania komunikatów, połączone z poznawaniem „innych Map świata”


2. BARIERY KOMUNIKACYJNE:
różnice kulturowe, utrudnienia percepcyjne, stereotypy, wybiorczość uwagi, samopoczucie, brak umiejętności decentracji
bariery utrudniające słuchanie: filtrowanie, porównywanie, skojarzenia, przygotowanie odpowiedzialności, domyślanie się, osądzanie, utożsamianie się, udzielanie rad, sprzeciwianie się, przekonanie o swoich racjach, zmiana tonu, zjednywanie


3. TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH – ĆWICZENIA
komunikaty typu „JA”
samoświadomość (mocne i słabe strony)
rola i pozycja w grupie
trening zachowań asertywnych (wyrażanie potrzeb, uczuć)
budowanie relacji


4. SKUTECZNE UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ
coachingowa informacja zwrotna
modele: SPINKA, KANAPKA, GOLD
ćwiczenie udzielania informacji zwrotnej


5. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
wnioski uczestników
Plan działań na najbliższy tydzień/miesiąc, czyli – Pierwsza zmiana jaką wprowadzę w mojej komunikacji?

Szkolenie poprowadzi Grażyna Nowicka

Grażyna Nowicka posiada bardzo wysokie kompetencje interpersonalne, rozległą wiedzę i wyjątkowo atrakcyjny sposób angażuje uczestników w zajęcia. Jest certyfikowanym trenerem ICF ACC, międzynarodowym coach metody Points of You®, doradcą zawodowym i konsultantem rozwoju biznesu. Specjalizuje się w doradztwie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi m.in. takie projekty jak: wartościowanie stanowisk pracy, budowanie systemów wynagradzania i motywowania pracowników, wdrażanie systemów ocen pracowniczych, zarządzanie kompetencjami oraz zarządzanie celami. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na wydziale zarządzanie finansami, ukończyła także studia podyplomowe w zakresie podatków i Zarządzania Zasobami Ludzkimi gdzie uzyskała tytuł Menadżera.co: szkolenie "Skuteczna komunikacja w NGO"

prowadzący: Grażyna Nowicka

czas trwania: 5 h

termin: wtorek 25.06.2019 / 9:00 - 14:00

liczba miejsc: 12

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy:
 http://inkubatorkultury.szczecin.pl/oferta/wydarzenia/300/skuteczna-komunikacja-w-ngo-szkolenie-w-inku/

Pytania? Można kontaktować się z nami telefonicznie pod numerem: 91 424 04 64 lub drogą mailową: hwysocka@mediadizajn.pl

Comments