Sekretariat ds. Młodzieży organizuje warsztaty

Do wyboru są między innymi tematy:  Praca metodą projektu, Współpraca w grupie, Funkcjonowanie młodzieżowej rady, Kreatywność - wyzwolić nowe pomysły.

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi regularnie warsztaty, szkolenia i spotkania z młodzieżą, rozwijając ich kompetencje i umiejętności. W ofercie szkoleniowej znajdują się zajęcia zawierające elementy edukacji pozaformalnej oraz aktywne metody angażujące uczestników. 

 Tematyka warsztatów:

1)      Praca metodą projektu

2)      Współpraca w grupie

3)      Funkcjonowanie młodzieżowej rady

4)      Kreatywność – wyzwolić nowe pomysły

Warsztaty mogą odbyć się w siedzibie Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego (ul. Piłsudskiego 40-42, Szczecin) lub w innej miejscowości w ustalonym terminie.

Więcej informacji: www.mlodziez.wzp.pl


PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments