Sam jesteś stary!

Stowarzyszenie Make it Funky Production wraz z Partnerami zaprasza w najbliższy piątek (20 kwietnia 2012) o godz. 10 na spotkanie informacyjne dotyczące kampanii społeczno-artystycznej "Sam Jesteś Stary" towarzyszącej 8. MFSW inSPIRACJE 2012 / apocalypse. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora Kultury.


W trakcie spotkania przestawione zostaną następujące kwestie:

  • idea "Sam jesteś stary",
  • planowane działania - kalendarz działań,
  • partnerzy i osoby zaangażowane,
  • możliwość współpracy przy tworzeniu wydarzenia,
  • moje działania jako wydarzenie partnerskie/towarzyszące "Sam jesteś stary",
  • korzyści wynikające ze wspólnego działania,

Kampania Sam jesteś Stary
Nawiązując do okresu starości poprzez sztukę i działania społeczne przełamujemy stereotypy. Starość nie musi kojarzyć się ze zmarszczkami i samotnością. Zobaczmy wspólnie szanse, możliwości i nadzieje jakie daje jesień życia. Pozytywna perspektywa może odmienić nasze społeczeństwo - starsi skorzystają pełniej z dostępnych dóbr a młodsi z ich doświadczeń życiowych. W ramach działań artystyczno-społecznych odbędzie się cykl spotkań ze znanymi osobami 60+, plebiscyt na wzorowego dziadka i babcię, seminarium poświęcone starości, kampania promocyjna wolontariatu wśród osób starszych a także wystawy fotograficzne, projekcje filmów i spotkania autorskie z artystami w złotym wieku.Starość poprzez sztukę ukazywać będzie "Zorka Project" - warszawska artystka Monika Redzisz. Kampania "Sam jesteś stary" to parasolowe przedsięwzięcie w którego realizacje obecnie zaangażowanych jest blisko 20 podmiotów w całej Polsce, wśród których wyróżnić można organizacje pozarządowe, domy kultury, prywatne firmy i przedsiębiorstwa, media, jednostki administracji lokalnej jak i krajowej.

Koordynatorem kampanii społeczno-artystycznej "Sam jesteś stary" jest Sylwester Perowicz (530-122-722, sylwek@makeitfunky.pl)

Na spotkanie szczególnie zapraszamy organizacje i podmioty zainteresowane współpracą przy realizacji przedsięwzięcia i/lub z własnymi pomysłami na działania!

Opis kampanii znajduje się poniżej,

Spotkanie informacyjne Sam jesteś stary
kiedy: 20.04.2012 (piątek), godz. 10.00
miejsce: Szczeciński Inkubator KulturyComments