RUSZA V EDYCJA PROGRAMU "LIDER ZACHODNIOPOMORSKI"

W Szczecinie i regionie rusza rekrutacja do V edycji programu ,,Lider Zachodniopomorski”, który realizuje Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Umożliwienie młodym ludziom rozwijania kompetencji liderskich poprzez realizację działań społecznych i wspieranie ich w realizacji celów poprzez zapewnienie wiedzy merytorycznej oraz spotkania z ekspertami to główne założenia autorskiego programu edukacyjnego.

W tej edycji trzy wybrane działania zostaną wsparte mini-grantami, a zrealizowane projekty zostaną przedstawione podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży, który odbędzie się w maju przyszłego roku. W poprzedniej edycji dzięki naszemu programowi odbyło się w całym regionie kilkanaście ciekawych mini-projektów – podkreśla Małgorzata Ludwiczek, Kierownik Sekretariatu ds. Młodzieży. Jeden z nich promował ideę krwiodawstwa, drugi zachęcał biegaczy do wsparcia chorej osoby, niektóre były realizowane w bibliotekach, a inne szkołach. Wszystkie łączyła idea nauki przez doświadczenie, a także rozwijanie idei współpracy w lokalnych społecznościach. Młodzi ludzie dzięki programowi po raz kolejny mają szansę wzmacniać swoje kompetencje liderskie, rozwijać umiejętności, zdobywać wiedzę na temat realizacji projektów i nawiązywać kontakty – to wszystko jest cenne w dzisiejszej rzeczywistości i przydaje się w momencie szukania pracy.

Do V edycji zaproszone są osoby z całego regionu, które ukończyły 17 lat i mają już doświadczenie w jakiejś dziedzinie działalności społecznej – w wolontariacie, w ramach samorządu studenckiego,  uczniowskiego, czy też były w jakiś sposób aktywne w swojej miejscowości. Młodzież spotka się na jednodniowym spotkaniu w styczniu, na którym przedstawi swoje oczekiwania i przedyskutuje swoje pomysły na Europejski Tydzień Młodzieży. W lutym odbędzie się kilkudniowe spotkanie szkoleniowe, a do maja młodzi będą realizowali działania w ramach mini-projektów.

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mlodziez.wzp.pl do dnia 7 stycznia, godz. 24:00. Udział w programie jest bezpłatny.

 

OPIS PROGRAMU  ,,LIDER ZACHODNIOPOMORSKI” – V EDYCJA

Dla kogo jest program: młodzież w wieku 17 lat-24 lata

Uczestnicy: powinni mieć doświadczenie w realizacji działań społecznych

Koszty: udział w programie jest bezpłatny

Wymagania – przynajmniej w jednej dziedzinie z poniżej wymienionych (potwierdzone rekomendacjami załączonymi do formularza zgłoszeniowego):

- aktywność na uczelni /w szkole / poza szkołą na rzecz realizacji projektów, aktywność w samorządzie studenckim / uczniowskim,

- doświadczenie wolontariackie w organizacji pozarządowej,

- działania społeczne w lokalnej społeczności – dzielnicy, miejscowości, gminie, młodzieżowej radzie.

Co musisz zrobić, by zgłosić się do programu:

- wypełnić formularz zgłoszeniowy i odpowiedzieć na zawarte w nim pytania,

- przedstawić swoją motywację do udziału w programie w postaci max. 1-minutowego amatorskiego filmiku, który prześlesz na adres msamul@wzp.pl poprzez stronę www.wetransfer.com

Co otrzymasz:

- Certyfikat uczestnictwa podpisany przez Honorowego Patrona programu - Pana Marszałka Olgierda Geblewicza - po zakończeniu programu i spełnieniu warunków uczestnictwa w nim,

- możliwość udziału w kilkudniowych warsztatach liderskich poświęconych współpracy w grupie i przywództwu, pracy metodą projektową, promocji i zarządzaniu projektem - dzięki temu poznasz lepiej siebie, zdobędziesz praktyczną wiedzę przydatną w realizacji dalszych działań i w podejmowanej w przyszłości pracy,

- wiedzę na temat ciekawych projektów przekazywaną przez prowadzących warsztaty i ekspertów,

- informacje jak pozyskiwać fundusze na projekty i jak współpracować ze sponsorami,

- możliwość spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy odnieśli sukces,

- wsparcie merytoryczne w realizacji dowolnego mini-projektu w postaci działania we własnej społeczności – na uczelni, w dzielnicy, miejscowości,

- szansę przedstawienia swojej działalności w ramach TAM - Targów Aktywności Młodzieżowej podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Szczecinie w maju 2017 r.,

- możliwość uczestnictwa w sesjach coachingowych on-line z certyfikowanym coachem.

Dodatkowo trzy wybrane mini-projekty otrzymają wsparcie w postaci mini-grantu, czyli częściowego wsparcia finansowego na realizację zaplanowanych działań (na warunkach spełniających zasady rozliczeń w jednostkach budżetowych).

Jak często będą się odbywały spotkania:

1) Pierwsze (1-dniowe spotkanie z 1 noclegiem dla osób spoza Szczecina) odbędzie się w 16 lub 23  stycznia 2017 r. Będzie służyło integracji, wzajemnemu poznaniu oraz dyskusji nad przebiegiem wydarzeń Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2017.  

2) Drugie spotkanie to kilkudniowe szkolenie warsztatowe, które odbędzie się w pierwszym lub drugim tygodniu ferii zimowych -  2017 w Szczecinie (w tym 3 noclegi).  

3) Trzecie spotkanie odbędzie się w drugim tygodniu maja 2017 podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży – wówczas rezultaty mini-projektów zostaną przedstawione podczas TAM - Targów Aktywności Młodzieżowej.

Jak będzie wyglądało Twoje zaangażowanie, jakie będą Twoje zadania podczas udziału w projekcie:

  • prosimy Cię o 100% obecność na spotkaniach projektu,
  • bądź z nami w kontakcie on-line w trakcie trwania projektu,
  • przy naszym wsparciu merytorycznym zaplanujesz mini-projekt, który następnie zrealizujesz w lokalnej społeczności  (na uczelni, w młodzieżowej radzie, miejscowości, itp.); termin realizacji: koniec lutego – koniec maja 2017;
  • we współpracy z Sekretariatem ds. Młodzieży będziesz miał/a wpływ na kształt Europejskiego Tygodnia Młodzieży, który odbędzie się w Szczecinie w maju 2017 r. i poznasz zasady unijnego programu Erasmus+.

Masz pytania – pisz: msamul@wzp.pl lub dzwoń: tel. 91 42 10 292

Zostań Liderem!

Comments