Współpracujesz z seniorami? Podziel się doświadczeniem

Współpracujesz z seniorami? Podziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi realizowanych projektów. Powstaje „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” przygotowywana przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Celem inicjatywy „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” jest promowanie wartych upowszechnienia, wartościowych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi. Autorom publikacji szczególnie zależy na dostrzeżeniu i rozpropagowaniu działań, które służą budowaniu społeczeństwa spójnego, przyjaznego wszystkim grupom wieku.

Propozycje dobrych praktyk można zgłaszać do dnia 15 lipca 2014 r.

FORMA WYRÓŻNIENIA 
Organizatorzy nie przewidują  nagród finansowych ani rzeczowych. Formą wyróżnienia jest umieszczenie opisu dobrej praktyki w „Złotej Księdze”, której Patronem jest Rzecznik Praw Obywatelskich oraz możliwość upowszechnienia tą drogą własnych osiągnięć. 

JAK ZGŁOSIĆ DOBRE PRAKTYKI?
Formularz zgłoszeniowy oraz inne materiały dotyczące konkursu i szczegółów wyłaniania dobrych praktyk do „Złotej Księgi” są dostępne pod adresem: www.rpo.gov.pl. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o pobranie i wypełnienie formularza w formie elektronicznej oraz wysłanie go na adres e-mail: zlotaksiega@brpo.gov.pl. Po wypełnieniu, należy wersję papierową formularza (poświadczoną przez kierownika instytucji/ organizacji realizującej dobrą praktykę) wysłać (wraz dodatkową dokumentacją, o ile wnioskodawca uzna, że jest ona potrzebna) na adres: Barbara Imiołczyk Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Comments