Rok 2013: Lutosławski, Tuwim, Czochralski

W roku 2013 wszystkie oczy zwrócone są na postać Witolda Lutosławskiego – jednego z największych kompozytorów XX wieku. Warto być na bieżąco, ponieważ z okazji 100.rocznicę urodzin twórcy zaplanowano sto różnych wydarzeń kulturalnych w kraju i za granicą. Patronami roku są także poeta Julian Tuwim i chemik Jan Czochralski.

25 stycznia 2013 roku przypada setna rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego –  obchody tego jubileuszu przygotowywane są na całym świecie. Na wniosek Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rok 2013 został ogłoszony Rokiem Witolda Lutosławskiego.

Witold Lutosławski (1913-1994), jeden z największych kompozytorów XX wieku, w drugiej  połowie  ubiegłego  stulecia  wyniósł muzykę polską  do najwyższej rangi  światowej. Jego  dzieła, obecne na wszystkich ważnych estradach koncertowych od ponad sześćdziesięciu lat, odkrywają nowe przestrzenie piękna i odsłaniają nieznane wcześniej możliwości rozumienia  i przeżycia  współczesnego  świata. Związany z wielką tradycją  europejską, od Beethovena i Chopina po Debussyaz’ego i Bartóka, był jednocześnie w  działalności  publicznej  patriotą, w twórczości zaś obywatelem świata.

W ramach obchodów zaplanowano liczne działania o charakterze koncertowym, edukacyjnym i wydawniczym propagujących osobę i postawę życiową Lutosławskiego.

Kalendarium oraz szczegółowe informacje dotyczące wszystkich koncertów i projektów publikowane będą na oficjalnej stronie obchodów Roku Lutosławskiego: www.lutoslawski.culture.pl

Patronami roku 2013 – obok Witolda Lutosławskiego – są także poeta Julian Tuwim i chemik Jan Czochralski.
Rok 2012 ogłoszony był rokiem Janusza Korczaka [oficjalna strona Roku 2012

Przydatne linki:
Wydarzenia, publikacje, Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego
Oficjalna strona poświęcona obchodom Roku 
Kalendarium wydarzeń (styczeń-kwiecień) 

Posłuchaj:
3. Symfonia Witolda Lutosławskiego
4. Symfonia Witolda Lutosławskiego

Comments