Rembrandt w Szczecinie!

„Rembrandt w Szczecinie” to pierwsza w historii Muzeum Narodowego w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim prezentacja jednego z dzieł najwybitniejszego holenderskiego malarza.„Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” powstały w 1638 roku obraz Rembrandta Harmenszoona van Rijna ze zbiorów Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie jest jednym z zaledwie sześciu znanych na świecie pejzaży, jakie wyszły spod pędzla artysty.

Dzieło jest także jednym z trzech bezspornych prac malarskich siedemnastowiecznego mistrza znajdujących się w polskich zbiorach publicznych. Pozostałe dwa, powstałe w 1641 roku, to, „Dziewczyna w ramie obrazu” i „Uczony przy pulpicie” znajdują się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie Lech Karwowski zaprasza w sobotę, 31 stycznia 2015 r., o godzinie 17.00  do Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 3) na prezentację obrazu „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta Harmenszoona van Rijna ze zbiorów Fundacji Książąt Czartoryskich. Wstęp wolny.

Dzeje pewnego obrazu

„Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” został zakupiony w 1774 roku na aukcji w Paryżu i przewieziony do Polski przez Jana Piotra Norblina. W 1813 roku dzieło nabyła Izabela Czartoryska i umieściła w ukończonym cztery lata wcześniej Domku Gotyckim w Puławach. Po upadku powstania listopadowego obraz wywieziono do Paryża. Powróciwszy do Polski w 1876 roku, trafił, podobnie jak cała kolekcja książąt Czartoryskich, do Krakowa. W 1939 roku obraz wraz z innymi skarbami kultury został zagrabiony przez Niemców. Po wojnie, dzięki staraniom Karola Estreichera, został rewindykowany do Polski i zwrócony Muzeum Narodowemu w Krakowie. Obecnie, stanowiąc własność Fundacji Książąt Czartoryskich, pozostaje pod opieką krakowskiego Muzeum Narodowego. 

wystawa czynna do 7 czerwca 2015
godziny otwarcia: wtorek, środa, sobota 10.00–18.00, czwartek 10.00–20.00, niedziela 10.00–16.00
bilety: normalne 10 zł / ulgowe 5 zł / rodzinne 15 zł / wstęp wolny w soboty

kuratorzy: Krystyna Milewska, Dariusz Kacprzak
współpraca kuratorska: Dorota Obalek
organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie

CO: Prezentacja obrazu Rembrandta "Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem"

GDZIE: Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 3

KIEDY: sobota, 31 stycznia 2015 r.,  godz. 17:00

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments