Czy znasz swoje prawa?

Czy wiesz  dlaczego warto  zabrać ze sklepu paragon? Czy potrafisz szybko i prawidłowo złożyć deklarację podatkową przez Internet, a może nie wiesz jak przekazać 1% podatku wybranej OPP? Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń organizowanych  przez szczecińską Izbę Skarbową.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora Kultury. 
Warsztaty podzielone są na dwa główne bloki tematyczne:
1)   „Szybki PIT: e-Deklaracje”
2)   „Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim podpiszesz” oraz „Nie bądź jeleń - weź paragon”.

Warsztaty prowadzone są przez specjalistów ze szczecińskiej Izby Skarbowej oraz rzeczników konsumentów.

Raz, dwa, trzy „Szybki PIT: e-Deklaracje
W tracie warsztatów „Szybki PIT: e-Deklaracje” uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami pracy z bezpłatnym programem do składania deklaracji podatkowej przez Internet. Zostaną również omówione takie zagadnienia jak: składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ulgi (odliczane od dochodu i od podatku), 1% na organizacje pożytku publicznego.

Warsztaty przeznaczone są dla osób składających zeznanie PIT i nieprowadzących działalności gospodarczej. Pierwsza edycja spotkań odbędzie się 25 lutego 2013 r. i 27 lutego 2013 r. w godz. 16.30-19.00, druga 14 marca 2013 r. i 15 marca 2013 r. (warsztaty zostały przeniesione na dzień 14 marca 2013 r.) w godz.16.30-19.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniach proszone są o wcześniejszą rejestrację. Formularz dostępny jest pod adresem: inkubatorkultury.szczecin.pl/oferta/wydarzenia/

Program szkolenia „Szybki PIT: e-Deklaracje”
1. Omówienie zagadnień związanych ze składaniem deklaracji podatkowych:
  - formularze,
  - koszty,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  - ulgi (odliczane od dochodu i od podatku),
  - 1% na OPP,
  - wspólne opodatkowanie z dzieckiem, wspólne opodatkowanie z małżonkiem,
2. Pytania.
3. Przedstawienie programu e-Deklaracje.
4. Instalacja oprogramowania e-Deklaracje.
5. Omówienie funkcjonalności programu e-Deklaracje - składanie deklaracji podatkowej.
6. Wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
7. Pytania.

Co: „Szybki PIT: e-Deklaracje”
Kiedy: 25,27 lutego 2013 r., (edycja I), 14 marca 2013 r. godz.16.30-19.00
Gdzie: Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90

Rejestracja: inkubatorkultury.szczecin.pl/oferta/wydarzenia/
Koszt: bezpłatne 

***

Nie bądź jeleń - weź paragon

Celem spotkań „Nie bądź jeleń - weź paragon” oraz„Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim podpiszesz” jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na niebezpieczeństwa związane zaciąganiem krótkoterminowych pożyczek na wysoki procent oraz korzystaniem z usług instytucji finansowych niepodlegających nadzorowi państwa. Uczestnicy spotkań nabędą podstawową wiedzę z zakresu praw konsumentów. Spotkania odbędą się dwukrotnie: 26 lutego 2013 (warsztat ze względu na niską frekwencję został odwołany) r. i 13 marca 2013 r. w godz. 16.30 do 18.30. Wstęp bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniach proszone są o wcześniejszą rejestrację. Formularz dostępny jest pod adresem: inkubatorkultury.szczecin.pl/oferta/wydarzenia/

Co: Nie bądź jeleń - weź paragon” oraz „Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim podpiszesz"
Kiedy: 26 lutego 2013 r. (warsztat ze względu na niską frekwencję został odwołany) i 13 marca 2013 r. w godz. 16.30 do 18.30
Gdzie:Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90

Rejestracja: inkubatorkultury.szczecin.pl/oferta/wydarzenia/
Koszt: bezpłatne

Organizatorem spotkania jest Izba Skarbowa w Szczecinie oraz Szczeciński Inkubator Kultury.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 91 424 04 64 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8-18).

Napisali o wydarzeniu:
informacje.infoludek.pl
ngo.pl/wiadomosci
www.izba-skarbowa.szczecin.pl

Komentarze