Przyszłość prawa autorskiego

Do 5 lutego 2014 r. trwają ogólnoeuropejskie konsultacje dotyczące prawa autorskiego. Wszyscy obywatele mają szansę włączyć się w proces jego reformowania. Fundacja Nowoczesna Polska stworzyła platformę ułatwiającą udział w konsultacjach.

Platforma dostępna jest pod adresem:konsultacje.prawokultury.pl

Od 2001 roku, kiedy uchwalono obowiązującą dyrektywę dotyczącą prawa autorskiego, sposób korzystania z treści kultury znacząco się zmienił. Dzięki rozwojowi szerokopasmowego dostępu do internetu powstały serwisy hostingu video, serwisy społecznościowe i streamingowe.

Prawo autorskie reguluje większość komunikacji międzyludzkiej. Konsultacje to okazja dla obywatelek i obywateli do wpłynięcia na przepisy, które dotyczą codziennej aktywności komunikacyjnej w Sieci – mówi Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska. – Trzeba pokazać Komisji Europejskiej, że obywatelkom i obywatelom zależy na wolności słowa w Sieci. A to fundament demokracji.

Prawo autorskie budzi emocje polskich użytkowniczek i użytkowników Internetu, czego przykładem były protesty przeciw ACTA. Z badań prowadzonych przez Fundację Nowoczesna Polska wynika jednak, że świadomość prawna zwykłych użytkowników, ale i ludzi pracujących w obszarze kultury i mediów, jest niska, co prowadzi do autocenzury – nie korzystamy z naszych wolności w obawie przed naruszeniem prawa. To nie sprzyja rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego oraz realizacji prawa do edukacji, wiedzy i kultury.

O co warto zapytać?
Pytania Komisji obejmują najważniejsze zagadnienia systemu prawnoautorskiego, takie jak: legalność linkowania, czas obowiązywania majątkowych praw autorskich, system wynagradzania twórców, zakres dozwolonego użytku. Niestety, Komisja przygotowała pytania wyłącznie w języku angielskim. Aby ułatwić obywatelom udział w konsultacjach, Fundacja Nowoczesna Polska opracowała polską wersję pytań oraz zestaw 12 najważniejszych zagadnień wraz z wyjaśnieniami. Wystarczy pół godziny, by na nie odpowiedzieć.

Formularz znajduje się na stronie: konsultacje.prawokultury.pl.

W wyniku konsultacji Komisja Europejska zadecyduje, czy i w jakim kierunku powinny pójść zmiany prawa autorskiego, dlatego jest ważne, aby jak najwięcej obywateli i obywatelek wzięło w nich udział.

organizator: Fundacja Nowoczesna Polska
adres: Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa, woj. mazowieckie
e-mail: prawokultury@nowoczesnapolska.org.pl
www: http://konsultacje.prawokultury.pl

Comments