Przygotuj się już dziś do Tygodnia Aktywności

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie dot. zagadnień związanych z realizacją imprez, wystaw i wydarzeń w ramach „Tygodnia Aktywności”.

Szkolenie dotyczyć będzie  konkursu BOP/JG/2013/065 - Realizacja imprez, wystaw, wydarzeń i działań akcentujących Światowy Dzień Wolontariatu oraz Europejski Rok Obywateli w ramach „Tygodnia Aktywności” w okresie od 2 grudnia 2013 roku do 8 grudnia 2013 roku oraz przygotowanie Szczecińskiego Kalendarza Pozarządowego promującego działalność III sektora. 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, która pozwoli na prawidłowe przygotowanie dokumentacji konkursowej, w tym uniknięcie błędów lub braków w składanej dokumentacji. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie odbędzie się 7 października 2013 roku w sali 335 OP, Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, III piętro. Początek szkolenia - godzina 11:00. Serdecznie zapraszamy.

Źródło: BOP UM Szczecin

Comments