PRZEWODNIK PO PROGRAMIE NA 2018 ROK ORAZ OTWARTY KONKURS WNIOSKÓW W TERMINIE 1 MARCA 2018

Zapraszamy do lektury nowego „Przewodnika po programie <<Europa dla obywateli>>” na rok 2018!

Przewodnik dostępny jest na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA; www.eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en oraz na stronie internetowej
www.europadlaobywateli.pl/wp-content/uploads/2015/07/programme_guide_2018_en.pdf

Agencja Wykonawcza EACEA udostępniła Przewodnik w języku angielskim, inne wersje językowe są w przygotowaniu.

Najistotniejsze zmiany w zasadach programu ,,Europa dla obywateli" na rok 2018 można znaleźć na:

https://europadlaobywateli.pl/6121-2/

Przygotowywania projektów i składania wniosków o dofinansowanie z programu „Europa dla obywateli” na konkurs w terminie 1 marca 2018 – Agencja Wykonawcza EACEA ogłosiła już Zaproszenie do składania wniosków w programie „Europa dla obywateli” i otworzyła już konkurs wniosków na projekty w ramach programu „Europa dla obywateli” dla wszystkich czterech Działań w programie:

Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy

Komponent 2. Partnerstwa miast

Komponent 2. Sieci miast

Komponent 2. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Termin złożenia wniosku upływa 1 marca 2018 o godzinie 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

WSZYSTKIE WARUNKI KONKURSU, INSTRUKCJE DOTYCZĄCE APLIKOWANIA I FORMULARZE WNIOSKU ZNAJDUJĄ SIĘ NA:

https://europadlaobywateli.pl/6121-2/

Comments