PRZEGLĄD LITERACKICH IMPRESJI FILMOWYCH -PLIF- SZCZECIN 2019

Przegląd jest adresowany do twórców zrzeszonych i niezrzeszonych. Przegląd ma charakter otwarty, bez wymagań tematycznych. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie 1 literackiej impresji filmowej.

Wymagania techniczne filmu:

  • Maksymalna długość filmu to 3 minuty.
  • Film zgłoszony do przeglądu na etapie selekcji powinien być zapisany w jednym z wymienionych systemów: DVD, WMV, AVI, MP4, MOV.
  • Film powinien posiadać czołówkę i napisy końcowe (tytuł, nazwiska twórców).
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania filmu z przeglądu na etapie prac Komisji Selekcyjnej z powodu wadliwej jakości technicznej uniemożliwiającej projekcję.

Każda praca konkursowa powinna zawierać informację z:

- imieniem i nazwiskiem autora pracy,   

- datą urodzenia,   

- adresem zamieszkania,          

- e-mailem,   

- telefonem kontaktowym.

Termin przesyłania prac na przegląd upływa w dniu 7 czerwca 2019 r.

Prace należy przesłać:

  • drogą  elektroniczną:  kontakt@zlpszczecin.pl,  w  tytule e-maila należy napisać: PRZEGLĄD LITERACKICH IMPRESJI FILMOWYCH –PLIF,
  • Pocztą na adres: ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH  ODDZIAŁ W SZCZECINIE al. WOJSKA POLSKIEGO 90 70-482 Szczecin z dopiskiem: PRZEGLĄD LITERACKICH IMPRESJI FILMOWYCH –PLIF.

Organizatorzy: ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W SZCZECINIE, NIEFORMALNA GRUPA LITERACKO-ARTYSTYCZNAIUVENIS ARS.

 

Przegląd wybranych filmów odbędzie się 15 czerwca 2019 roku w Szczecinie, o czym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub listownie.

Szczegółowe informacje 

Comments