Konkurs: Promuj Fundusze Europejskie

Promuj FE - nagraj audycję radiową lub program telewizyjny, napisz ciekawy artykuł albo zorganizuj wydarzenie. Masz pomysł? Złóż wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Termin składania wniosków upływa 24 stycznia 2013. 

W konkursie MRR można realizować projekty w następujących liniach tematycznych:
Linia I - projekty mediowe, w czterech podkategoriach:
a) projekty cross-mediowe,
b) audycje telewizyjne,
c) audycje radiowe,
d) publikacje prasowe.

Linia II - wydarzenia informacyjno-promocyjne

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 24 stycznia 2013 r. (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) [czytaj dalej]

O dotację mogą ubiegać się:
podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub statutową jako: wydawcy tytułów prasowych, z wyłączeniem wydawców tytułów internetowych (elektronicznych), publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi, producenci nagrań telewizyjnych lub radiowych, którzy swoim produktom zapewnią antenową emisję, partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w tym: organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, organizacje związkowe, samorządy zawodowe.

Na realizację projektów informacyjno-promocyjnych przewidziano dotacje w wysokości: 
minimalnie – 100 000 zł,
maksymalnie:

w linii tematycznej „Projekty mediowe”:
dla projektów cross-mediowych – do 2 500 000 zł,
dla audycji telewizyjnych – do 2 000 000 zł,
dla projektów radiowych – do 500 000 zł,
dla projektów prasowych – do 450 000 zł.
w linii tematycznej „Wydarzenia informacyjno-promocyjne” – do 300 000 zł,

Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:
dla partnerów społeczno-gospodarczych – 10 proc. kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu,
dla przedstawicieli mediów – 20 proc. kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu.

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 15 marca do 20 grudnia 2013 roku.

Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów, przy czym jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację tylko jednego projektu.

Przydatne linki:
Ministerstwo Rozwoju u Regionalnego
ogłoszenie Konkursu  

Comments