Promuj edukację ekologiczną

Twoje stowarzyszenie lub fundacja zajmuje się ekologią? Jeśli tak, to polecamy uwadze otwarty konkurs z zakresu edukacji ekologicznej ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego. Termin składania ofert upływa 2 lipca 2012.


Konkurs skierowany jest do podmiotów (art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego) realizujących zadania statutowe w województwie zachodniopomorskim z zakresu ochrony środowiska.

W konkursie przewidziana jest realizacja dwóch zadań
1.    Promowanie proekologicznych zachowań ze  szczególnym uwzględnieniem właściwej gospodarki odpadami przy zastosowaniu różnych form edukacji, m.in. poprzez organizacje imprez, pikników, festynów angażujących dzieci, młodzież oraz społeczność lokalną –
alokacja 90 000 zł
2.    Opracowanie i wydani niekomercyjnych materiałów wydawniczych promujących proekologiczne zachowania ze szczególnym uwzględnieniem właściwej gospodarki odpadami – alokacja 20 000 zł

Zadanie przewidziane w konkursie musi zostać realizowane do 30 października 2012 r.

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie lub w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego mieszczącym się przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie pok. nr 210. Termin składania wniosków upływa 2 lipca 2012 r. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Ważne linki:
Ogłoszenie konkursu

Komentarze