Promocja tomiku poezji Adama Wiktora Siedleckiego "Listy do ojca"

Najnowsza poezja Adama Wiktora Siedleckiego jest dojrzalsza, nacechowana jeszcze, już w pełni świadomie, metafizycznym poruszeniem ducha, ale też bardzo mocno zakorzeniona w człowieczej egzystencji codzienności. Oglądająca przez szkło powiększające słabości ludzkie i próbująca iść drogą Chrystusowych nauk. 

Listy do Ojca, niedokończone czyli milczenie medytacje relacje spoza horyzontu to nowy tom poezji Adama W. Siedleckiego,drugi po arkuszu poetyckim Zachwyt z 2007 roku.Już ów tytuł rozbudowany o dopowiedzenie, objaśnienie zakresu tematu tych listów, zaprasza Czytelnika w czas i przestrzeń, która nie tylko do listów należy. List (dzisiaj coraz rzadziej pisany odręcznie, może jeszcze e-mailem w Internecie) to, do niedawna, jedyny ustalony tradycją sposób porozumiewania się na odległość, porozumienia intymnego, w którym uczucia ważyły tyleż samo, co chęć przekazania wiadomości o sobie i o życiowych sprawach. Wykreowany w tomie podmiot liryczny, przynajmniej w rozdziale pierwszym, jest porte-parole samego Autora. 

Róża Czerniawska-Karcz

Związek Literatów Polskich oddział w Szczecinie serdecznie zaprasza na 28. Wieczór Literacki połączony z promocją tomiku poezji Adama Wiktora Siedleckiego "Listy do ojca", który odbędzie się w czwartek, 9 października 2014 r. o godzinie 17.30 w Pałacu Młodzieży w Szczecinie. 

Adam Wiktor Siedlecki - rocznik '73. Absolwent Wydziału Elektrycznego na Politechnice Szczecińskiej. Należy do Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach, oraz w Grupy Kandydatów do ZLP przy szczecińskim oddziale. Od 2013 roku redaguje i wydaje dwutygodnik "Pegaz Policki". Jest redaktorem wiodącym antologii  "Poszukiwania" (2009) w ramach projektu "Rzeczpospolita Poetycka", współredaktorem antologii polickiej  "Strofy znad Łarpii" (2010), w almanachach I i II Korytowskiej Nocy Poetów(2011 i 2012), "W blasku świec" (2014). Zbiera i opracowuje materiały do monografii o Marianie Yoph Żabińskim oraz o pierwszej szczecińskiej grupie poetycko-plastycznej "Metafora". Tłumaczy z języka niemieckiego wiersze Ludwika Giesebrechta (1792-1873). Śpiewa, gra na gitarze, a w wolnych chwilach fotografuje.

Poniżej, wstęp do tomiku autorstwa Róży Czerniawskiej - Karcz

CO: 28 Wieczór Literacki i Promocja tomiku Adama Wiktora Siedleckiego "Listy do ojca"

GDZIE: Pałac Młodzieży, Aleja Piastów 7 w Szczecinie, sala multimedialna nr 106

KIEDY: czwartek, 9 października 2014 r. godz. 17.30

PRZSTAŃ W INKU!

Comments