Promocja książki Segment i Sektor Kreatywny w Metropolii Szczecińskiej

Dobrobyt zależy w coraz mniejszym stopniu od fizycznych zasobów, a w coraz większym od zdolności tworzenia gospodarczo użytecznych nowych pomysłów. O spójności społeczeństw, ich dobrobycie i zrównoważonym rozwoju miast będzie w przyszłości decydować sektor kreatywny – tak twierdzą autorki książki „Segment i sektor kreatywny w metropolii szczecińskiej”.

Szczeciński Inkubator Kultury serdecznie zaprasza na spotkanie z autorkami książki, dr Moniką Tomczyk i dr Sylwią Bąkowską, które odbędzie się w czwartek, 16 października o godzinie 18:00 w Szczecińskim Inkubatorze Kultury. Promocja książki będzie również okazją do dyskusji na temat obecnej sytuacji oraz przyszłości sektora i segmentu kreatywnego w Metropolii Szczecińskiej

Waga problematyki nad segmentem i sektorami kreatywnymi znalazła swoje odzwierciedlenie w prowadzeniu na szeroką skalę badań na poziomie europejskim i światowym. Świadczy o tym wielość nakładów finansowych przeznaczonych przez Unię Europejską w wysokości 1.8 mld Euro w ramach nowego programu „Kreatywna Europa” w okresie 2014 - 2020, a także dotychczasowe raporty na temat „Kreatywnej Ekonomii” sporządzane przez UNESCO i UNDP.

O autorkach:

Sylwia Bąkowska jest doktorem nauk ekonomicznych i członkiem Stowarzyszenia Media Dizajn, które zarządza Szczecińskim Inkubatorem Kultury. Prowadzi badania z zakresu roli prosumenta w kreowaniu wartości przemysłów kreatywnych i kultury. Jest ekspertem od marketingu relacji w segmencie kreatywnym

Monika Tomczyk jest dyrektorem Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Pracuje również na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, specjalizuje się w ekonomice sektora kreatywnego i jego wpływie na rozwój regionalny, modelach biznesowych sektora kreatywnego i kultury, zarządzaniu designem i projektowaniem usług na poziomie mikroekonomicznym

Niniejsza publikacja została wydana przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Szczecin.

Co: Promocja książki Segment i sektor kreatywny w metropolii szczecińskiej

Gdzie: Szczeciński Inkubator Kultury

Kiedy: czwartek, 16 października 2014 r., godz. 18:00

Comments