PROGRESSUS - innowacyjny model klastrów NGO

PROGRESSUS to innowacyjny projekt, który ma na celu zwiększenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.  Innowacyjny model klastrów NGO ma zwiększyć skuteczność działań zarówno pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, jak i organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne.


Innowacyjny produkt
Zasadniczym celem projektu "PROGRESSUS - Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" jest zwiększenie skuteczności dotychczasowych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Główne zadania
Głównym założeniem zainicjowania współpracy klastrowej w danym regionie będzie podniesienie poziomu "samowspierania się", czyli koordynacji i integracji działań NGO w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez adaptację nowoczesnego narzędzia współpracy - KLASTRA.

Innowacyjny model klastra
Wytworzonym w trakcie prac projektowych podstawowym narzędziem zwiększającym skuteczność działań zarówno pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne jak i organizacji pozarządowych, które wspierają osoby niepełnosprawne, będzie innowacyjny model klastra. Poprzez uniwersalizm zastosowania klaster umożliwi ukierunkowanie działań wspierających w określonym przez inicjatorów klastra regionie. [czytaj więcej]

Ankieta
W celu lepszego przetestowania modelu klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zwracamy się z prośbą uzupełnienia ankiety . Ankieta jest w całości anonimowa.

Przejdź do ANKIETY

Źródło:www.progressus.info

Comments