Programy ministerialne na rok 2014

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do składania wniosków do programów na rok 2014. W przypadku większości konkursów, pierwszy nabór odbywa się do 30 listopada 2013 r.

We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI. Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków, trybu oceny i zobowiązań beneficjentów znajdują się w opublikowanych "Wytycznych do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów" oraz regulaminach programów i priorytetów.

Programy na rok 2014:

Wydarzenia artystyczne
- Muzyka
- Teatr i taniec
- Sztuki wizualne
- Film
- Promocja kultury polskiej za granicą

Kolekcje
- Narodowe kolekcje sztuki współczesnej
- Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
- Zamówienia kompozytorskie
- Kolekcje muzealne

Promocja literatury i czytelnictwa
- Literatura
- Promocja czytelnictwa
- Czasopisma

Edukacja
- Edukacja kulturalna
- Edukacja artystyczna
- Edukacja medialna i informacyjna

Obserwatorium kultury

Dziedzictwo kulturowe
- Wspieranie działań muzealnych
- Kultura ludowa
- Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
- Ochrona zabytków archeologicznych
- Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Rozwój infrastruktury kultury
- Infrastruktura kultury
- Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
- Infrastruktura domów kultury.

Terminy naboru wniosków:
- W przypadku Programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Ochrona zabytków”, I nabór wniosków będzie trwał do dnia 31 października 2013 r., II nabór - do dnia 31 marca 2014 r.

- W przypadku pozostałych programów/priorytetów, I nabór wniosków będzie trwał do dnia 30 listopada 2013 r., II nabór - do dnia 31 marca 2014 r.

Comments