Program grantowy Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania dla podmiotów non-profit nakierowane na działania edukacyjne i wspierające rozwój lokalny. Najbliższy nabór wniosków rusza we wrześniu!

Najbliższy termin składania wniosków rozpocznie się 7 września i zakończy 2 października 2015 r.

Fundacja finansuje przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA

 • Innowacje w edukacji
 • Edukacja ekonomiczna
 • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY

 • Priorytety opieki zdrowotnej
 • Polityka społeczna
 • Nauka przedsiębiorczości

Wramach wszystkich obszarów programowych możliwe jest finansowanie m.in.:

 • warsztatów,
 • szkoleń,
 • konkursów i olimpiad

O dotacje mogą wnioskować:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • szkoły,
 • domy kultury,
 • biblioteki,
 • jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.
Jak aplikować?
Należy zarejestrować się w elektronicznym systemie składania wniosków najpóźniej na 10 dni roboczych do daty zakończenia naboru wniosków. Wzór wniosku jest dostępny do wglądu tutaj.

Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe.

Więcej informacji na stronie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments