PROFESJONALIZACJA SENIORALNYCH NGO

Zapraszamy do udziału w seminarium poświęconym tematyce współpracy i działań organizacji pozarządowych podejmowanych na rzecz seniorów na terenie województwa zachodniopomorskiego.  

Fundacja Sektor 3 zaprasza do udziału w seminarium dotyczącym współpracy i działań organizacji pozarządowych podejmowanych na rzecz seniorów na terenie województwa zachodniopomorskiego. Od kilku miesięcy Fundacja Sektor 3 udziela wsparcia organizacjom senioralnym. Efektem pracy ma być trwałe podniesienie wiedzy i jakości działań osób powyżej 60 roku życia. Seniorzy stanowią coraz większą część naszego społeczeństwa. Chętnie angażują się w różnego rodzaju działania społeczne. Dysponując wolnym czasem, szukają możliwości własnego rozwoju. „Dzisiejsi seniorzy” to w dużej mierze osoby aktywne, chcące dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą. Miejsce do rozwijania pasji i zainteresowań odnajdują w organizacjach pozarządowych w ramach których chcą działać. Dzięki temu pomimo nieaktywności zawodowej unikają wykluczenia społecznego. Prelegenci seminarium, dzięki zdobytej praktyce w zakresie omawianych tematów, oprócz teoretycznego przedstawienia zagadnień, służyć będą dobrymi radami opartymi o własne doświadczenia.

Spotkanie będzie również miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Seminarium odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 w Inkubatorze Kultury al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie.

Harmonogram seminarium:
11:00- 11:30 Otwarcie seminarium
11:30- 12:15 Wykład: Przykłady inicjatyw podejmowanych na rzecz seniorów
12:30- 13:15 Wykład: Działania międzysektorowe na rzecz seniorów
13:30- 14:15 Wykład: Problemy seniorów w zakresie włączenia społecznego
14:30- 15:15 Wykład: Możliwość finansowania działań na rzecz seniorów
15:30- 16:00 Podsumowanie seminarium

Jak się zgłosić?
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w seminarium prosimy o zgłoszenie swojej obecności poprzez formularz zgłoszeniowy. Można również przesłać wiadomość na adres: biuro@sektor3.szczecin.pl lub zgłosić się telefonicznie: 91 350 82 99


PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments