Prośba o wsparcie od Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie

Otrzymaliśmy list od Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie. Dzięki Państwa ewentualnemu wsparciu, ośrodek będzie w stanie pokryć koszty wyżywienia wychowanków.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Jana Pawła II w Rzepczynie jest placówką wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym. Jego działania są ukierunkowane na pomoc młodzieży niedostosowanej społecznie. Poprzez placówkę, wychowawcy starają się nieść pomoc chłopcom w wieku 13-18 lat, pozbawionych fundamentów miłości rodzicielskiej. W Ośrodku panuje wyjątkowo atmosfera, w której młodzi ludzie odkrywają w sobie wartości i siły, umożliwiające im godne życie, oparte na zrozumieniu siebie jak i drugiego człowieka.

Wszystkie szczegóły są zawarte w liście poniżej.

Comments