Prawo autorskie w Internecie

Co mogę umieścić na swojej stronie internetowej? Jak bezpiecznie korzystać z wizerunku innych osób? Z kim należy się kontaktować, aby uzyskać zgodę na korzystanie z materiałów znajdujących się w Internecie? Na te pytania (i wiele innych) odpowiada przewodnik Małgorzaty Gradek-Lewandowskiej. Polecamy!

Ze wstępu:
Szereg kwestii zawartych w przewodniku jest przedmiotem żywych dyskusji i sprzecznych opinii prawników. W odniesieniu do większości przepisów prawa autorskiego stosowanych na gruncie Internetu nie istnieje ustalone orzecznictwo sądów. Brak jest również jednolitej oceny i interpretacji niektórych zjawisk zachodzących w sieci.

Z powyższych względów celem przewodnika nie może być rozwianie wszystkich wątpliwości natury prawnej pojawiających się podczas korzystania z możliwości, jakie daje w dzisiejszych czasach Internet. Poza zakresem przewodnika pozostaje również szerokie i kontrowersyjne spektrum odpowiedzialności poszczególnych podmiotów organizujących i odpowiadających za techniczne aspekty funkcjonowania Internetu: dostawców dostępu do sieci (access provider) oraz dostawców usług w sieci (service provider, host provider). Usługi tych ostatnich podmiotów w znacznej części regulowane są innymi niż prawo autorskie przepisami […].

Autor: Małgorzata Gradek-Lewandowska
Korekta językowa i redakcja techniczna: Monika Dolińska
Projekt i skład: Jarosław Melaniuk
Nakład: 2000 egz.
Publikacja bezpłatna
Publikacja powstała w ramach programu „Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA III”, którego operatorem jest Fundacja Wspomagania Wsi.

Sfinansowana została ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Wydawca:
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1,
01-022 Warszawa
www.witrynawiejska.org.pl

Druk i oprawa:
Drukarnia UPI
Al. Bohaterów Września 9
00-973 Warszawa
www.upi.pl

Wydanie I
ISBN: 978-83-60600-63-4
© Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2009

Komentarze