Poznaj Kreatywną Europę

Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej wspierający sektory kultury i kreatywne w latach 2014-2020. Oznacza on większe wsparcie dla kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych w Europie. 

Z budżetem wynoszącym 1,46 mld euro w okresie najbliższych siedmiu lat – o 9% wyższym niż obecnie – program pobudzi rozwój sektora kultury i sektora kreatywnego, które są znaczące z punktu widzenia zatrudnienia i wzrostu. Umożliwi on dofinansowanie przynajmniej 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, 2 000 kin, 800 filmów i 4 500 tłumaczeń książek. Nowy instrument gwarancji finansowych w ramach programu pozwoli małym podmiotom z sektora kultury i sektora kreatywnego uzyskać kredyty bankowe do kwoty 750 mln EUR. czytaj dalej 

Masz pytania? Skontaktuj się z zespołem INKU biuro@inkubator kultury.szczecin.pl 

Prezentacja projektu

Comments