Poznaj bliżej Kreatywną Europę

Nowy program wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla mediów i kultury na lata 2014-2020 to nowe wyzwania i nowe możliwości. Biuro Programu Kreatywna Europa otwiera dla wszystkich swoje drzwi  i zaprasza do bliższego poznania nie tylko programu, ale również innych organizacji, firm czy instytucji, które mogłyby stać się w przyszłości partnerem naszego projektu. 

Kreatywna Europa to nowy program Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany w latach 2014-2020 i będzie zawierał trzy komponenty: MEDIA, KULTURA i część międzysektorową z nowym instrumentem finansowym od 2016 r. Nowe priorytety, które pojawiają się w Kreatywnej Europie wynikają z analizy obecnej sytuacji sektorów kultury w Europie i problemów, jakie napotykają europejscy artyści. Są to przede wszystkim: budowanie kompetencji sektorów kultury i kreatywnych do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym oraz strategiczne budowanie i rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł i zwiększanie dostępu do kultury.

Spotkanie INFO DAY Programu Kreatywna Europa odbędzie się 8 września 2014 roku w Warszawie i skierowane jest do wszystkich, którzy chcą poznać główne założenia programu, wytycznych komponentów Kultura i Media oraz działalności Creative Europe Desk Polska. Podczas INFO DAY pracownicy Creative Europe Desk Polska będą udzielać indywidualnych konsultacji w sprawach pomysłów, wniosków i projektów.

Ponad to do udziału w spotkaniu zaproszeni są przedstawiciele instytucji, organizacji oraz firm prywatnych aktywnie działających w sektorach audiowizualnym, kultury i kreatywnych. Będzie to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów oraz wymiany doświadczeń i wiedzy w ramach sektorów. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.kreatywna-europa.eu

Co: INFO DAY Kreatywna Europa

Gdzie: Warszawa, Sheraton Hotel ul. B. Prusa 2

Kiedy: piątek, 8 września 2014 r.

PRZYSTAŃ W INKU!

Comments