Powstaje klaster firm reklamowych

Przedstawiciele dwudziestu dwóch firm zajmujących się poligrafią, grafiką, promocją i reklamą oraz fotografią założyli pierwszy w regionie Klaster Reklamowy. Wspólne działania zakładające m.in. pakiet szkoleń dla pracowników czy integrację środowiska, mają zwiększyć konkurencyjność zachodniopomorskich firm.

Branża promocyjna postanowiła się zintegrować i przy wsparciu Izby utworzyła pierwszy w regionie i trzeci w Polsce Klaster Reklamowy. Przewodniczącym klastra, który na chwilę obecną liczy 22 firmy został Maciej Borowy z firmy Butterfly.

Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 25 czerwca 2012 pojawili się przedstawiciele branże m.in.: poligraficznej, kreacji graficznej, promocji i reklamy, fotografii, reklamy internetowej, produkcji materiałów reklamowych. Na spotkaniu – inicjator powołania Klastra – Maciej Borowy przedstawił swoją propozycję programu działań, która zakłada m.in. integrację środowiska reklamowego, współpracę z instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, szkolenia dla pracowników branży reklamowej oraz członków PIG, ochronę interesów firm uczestniczących w klastrze reklamowym, w tym reprezentowanie ich wobec władz samorządowych i państwowych, współpracę z władzami samorządowymi, z mediami, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z kontrahentami oraz udział i organizacja targów, wystaw oraz konferencji branżowych, badania zachodniopomorskiego rynku usług reklamowych, badania popytu.

– Branża reklamowa od dawna spychana jest na margines przez lokalne samorządy i urzędników. Większość przetargów i zapytań ofertowych wygrywają firmy spoza regionu. Poza tym wciąż źle funkcjonują specyfikacje przetargowe oraz umowy, które nie respektują praw autorskich itp. – mówi przewodniczący Klastra.

Nowa komisja branżowa będzie funkcjonować przy Północnej Izbie Gospodarczej i korzystać m.in. z doświadczenia Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego, który na swoim koncie ma sporo sukcesów, np. opracowanie regulaminu oprotestowywania przetargów w procedurze zamówień publicznych czy porozumienie z Urzędem Miasta Szczecin w sprawie polityki i planowania przestrzennego miasta podpisane w 2009 r., którego efektem były prace zespołów roboczych.

Przedsiębiorcy, którzy pojawili się na spotkaniu zwracali uwagę, że lokalne firmy reklamowe są niedoceniane przez samorząd, który zauważa jedynie dokonania Warszawy czy Wrocławia i tam trafiają głównie pieniądze z przetargów. Problemem okazały się też źle konstruowane przetargi i zapytania ofertowe oraz nieustalone zasady współpracy z sektorem kreatywnym.

We wnioskach firm pojawiła się potrzeba szkoleń, opieki prawnej dla Klastra oraz promocji.

Po dyskusji odbyło się głosowanie, którego efektem był wybór przewodniczącego Klastra, którym został Maciej Borowy. Do udziału w zarządzie zgłosiły się ponadto następujące osoby: Magdalena Filipiuk z  Agencji Reklamowej Crosstown, Celina Skrobisz z agencji Mediapromotion, Arsen Marchlewski ze Studia graficznego Arsen Marchlewski, Marcin Macioszek ze Studia Graficznego Ars, Marcin Korneluk z Pomerania tv  i Janusz Sucharski z drukarni Pepper Print.

Pierwszym zadaniem Klastra będzie stworzenie statutu i regulaminu prac.

Tekst cytowany, źródło:  www.izba.info

Komentarze